Riešenia pre vaše obchodné výzvy

Smart dáta pomáhajú robiť správne rozhodnutia

Získajte podporu od Bisnode počas celej cesty k zákazníkovi

Využite smart dáta pre zvýšenie predaja získanie verných zákazníkov

Nájsť nových zákazníkov

Využite smart dáta na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – na úrovni rizika, ktoré najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. S pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si najpravdepodobnejšie kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Zvýšenie konverzie

Zlepšenie miery konverzie na vašich najlepších zákazníkov pomocou smart dát na optimalizáciu kritérií a procesy pre vaše ponuky. Prispôsobiť vaše ponuky a maximalizovať návratnosť investícií pre rôzne zákaznícke segmenty spojením finančných informácií a údajov o trhu o každého potenciálneho zákazníka.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Zvýšenie predaja

Pomocou smart dát získate pohľad na pôsobenie v reálnom čase – o príležitostiach na ďalší predaj a o udalostiach, ktoré označujú zmenu úrovne rizika zákazníka. Integrovaním našich analytických nástrojov pre smart dáta do vášho CRM alebo vášho systému pre marketingovú automatizáciu a podporu predaja, pomôžeme vám denne predvídať vaše najlepšie predaje a zákaznícke príležitosti. V rovnakom čase, vám pomôžeme zvládnuť príslušné riziká.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Vernosť zákazníkov

Pomocou smart dát priebežne monitorovať a spravovať svoje vzťahy so zákazníkmi počas celého životného cyklu zákazníka. Integrovaním našich nástrojov pre smart dáta do CRM, systémov pre CX alebo marketingovú automatizáciu, vám pomôžeme riadiť všetky svoje vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať