D&B Portfolio Manager

Prehľad o celom portfóliu

Chcem vedieť viac
dun-and-bradstreet-portfolio-manager.png

D&B Portfolio Manager je analytický nástroj na on-line správu portfólia a riadenie rizík na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Pomocou schopnosti prepojiť interné údaje spoločnosti s externými dátami z globálnej databáze D&B umožňuje získať prehľad o kompletnej štruktúre rizík v zákazníckom alebo dodávateľskom portfóliu, identifikovať najspoľahlivejších a najrizikovejších partnerov a určovať najvhodnejšiu politiku kreditného riadenia.

D&B Portfolio Manager na základe unikátneho deväťmiestneho číselného identifikátora DUNS®, prepája interné informácie o zákazníkoch s dátami z globálnej databázy D&B (priradí napr.: obrat firmy, obor podnikania, vek subjektu, lokalitu, právnu formu, atď.), ďalej pridá vlastnícke väzby, informácie o platobnej morálke, hodnotení firiem a prediktivne ukazovatele D&B. Aplikácia naviac umožňuje sledovanie zmien, teda napr. zvýraznenie subjektov s významnou zmenou skóre, alebo subjektov s výrazným nárastom pohľadávok.

D&B Supplier Portfolio Manager pomocou DUNS® čísla kombinuje informácie o výdajoch u jednotlivých dodaváteľoch s údajmi z globálnej databázy D&B a pomáha tak získať prehľad o kompletnej štruktúre rizík v dodávateľskom portfóliu. Umožňuje odhaliť najspoľahlivejších a najrizikovejších dodávateľov, získať prehľad o celkových výdajoch v rámci nadnárodných holdingov, prípadne identifikovať mieru závislosti dodávateľa na odberateľvi.

Výhody

Výhody

  • riadenie rizík v jednotlivých krajinách aji na celosvetovej úrovni v konzistentnom formáte
  • prehľad o fúziách a akvizíciách a ich vplyve na portfólio
  • ľahká identifikácia najrizikovejších a najspoľahlivejších zákazníkov, resp. dodávateľov
  • odhalovanie príležitostí a rizík v rámci korporátnych majetkových štruktúr
  • odhaľovanie budúcích rizík a platobného chovania zákazníkov
  • analýza portfólia podľa jednotlivých mien
  • aktualizácia dát na dennej alebo mesačnej báze

Chcem sa dozvedieť viac

 

Zavolajte nám

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00

Zákaznický servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete nás kontaktovať?