D&B BIR - Kreditné správy

Nástroj na preverovanie bonity partnerov
Chcem vedieť viac Prihlásenie do DBAI
db-bir-3.png

Kreditné správy predstavujú aktuálny, ucelený a komplexný profil konkrétnej firmy za rozumnú cenu. Ich účelom je obvykle posúdiť finančné zdravie firmy a overiť, či je možné firme poskytnúť v určitej podobe úver – dodávku tovaru alebo služieb na faktúru, úver, leasing atď. Ďalej tiež môže slúžiť aj jako jednoduchšia forma konkurenčného spravodajstva. Kreditné správy ponúkame nielen na slovenské a české firmy, ale tiež na firmy z celého sveta. 

Na čo slúži kreditná správa

Na porovnanie a overenie finančného vývoja firmy a jeho aktuálneho stavu. Zákazník tak má možnosť rýchlo a dôkladne preveriť bonitu svojho súčasného alebo potencionálneho obchodného partnera, odberateľa alebo dodávateľa, zistiť, ako platí svoje záväzky, či nemá registrované dlhy, nie je v konkurze alebo v likvidácii.

Obsahujú všetky dostupné údaje
Identifikačné a kontaktné údaje
  • Adresa, kontaktné údaje
  • Predmet činnosti (NACE/SIC)
  • Obrat
  • Počet zamestnancov
Kreditné informácie
  • Scoring, t. j. pravdepodobnosť úpadku spoločnosti do 12 mesiacov a maximálny odporúčaný kredit
  • Informácie o dlhu, platobnej neschopnosti alebo likvidácii  
Informácie o platobnej morálke Platobná morálka spoločnosti v prípade, že informácie pre tento subjekt máme dostupné
Vlastníci, podiely a management  
Účtovné závierky  
Väzby Identifikácia vlastníckych pomerov, materských spoločností a majetkových účastí
Prečo používať kreditné správy

Prečo používať kreditné správy

Hlavnou pridanou hodnotou kreditných správ, v porovnaní s inými finančnými produktami je manuál overenia aktuálnosi a správnosti dát prostredníctvom telefonického kontaktu s preverovanou spoločnosťou so sídlom na svojich internetových stránkach a na základe iných dostupných interných a esterných zdrojov.

Kreditné správy obsahujú väčšinu dostupných informácií na jednom mieste. Okrem skóringového hodnotenia obsahujú podrobné informácie o platobnej morálke spoločností a súdnych sporoch. Ďalej potom vývoj obratu, vývoj výsledku hospodárenia a vlastno kapitálu, likvidity, doby obratu a splatnosť, zadĺženosti a oveľa viac.

Chcem sa dozvedieť viac?

Chcete aby sme vás kontaktovali?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

so spracovaním osobných údajov

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00