D&B Supplier Portfolio Manager

Analyzujte a riaďte svoje globálne portfólio dodávateľov
Chcem vedieť viac
check_fat_green.png

Zlepšite svoju vyjednávaciu pozíciu pomocou informácií o finančnej situácii dodávateľa

check_fat_green.png

Vyhnite sa problémom s dodávkami pomocou risk profilu dodávateľa

check_fat_green.png

Majte stále spoľahlivé informácie pomocou aktualizácií o zmenách

Celkový globálny pohľad na vašich dodávateľov

Celkový globálny pohľad na vašich dodávateľov

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali svojich dodávateľov dôkladne sledovať. Insolventný dodávateľ môže spôsobiť oneskorenie alebo zastavenie dodávok, čo nie je iba nákladné z krátkodobého pohľadu, ale z dlhodobého hľadiska to môže poškodiť vašu reputáciu a ovplyvniť ziskovosť.

Jasný prehľad vašich záväzkov s rôznymi dodávateľmi vám dáva lepšiu vyjednávaciu poziciu. Keď viete, koľko nakupujete od danej globálnej korporátnej skupiny, nielen od každého lokálneho dodávateľa, zvýšíte svoju schopnosť tlačiť na ceny a vyjednávať lepšie podmienky. S globálnymi informáciami taktiež získate lepší pohľad na úroveň rizika jednotlivých štátov, kde sú vaši dodávatelia umiestnení.

Pomocou strategického partnerstva Bisnode s Dun & Bradstreet získate prístup k riešeniu D&B Supplier Portfolio Manager, ktoré vám ponúka detailný pohľad na vaše medzinárodné portfólio dodávateľov, a tým zabezpečí, že svoje podnikanie budete plánovať na základe aktuálnych a relevantných informácií.

Zlepšenie príležitostí pri vyjednávaní

Zlepšenie príležitostí pri vyjednávaní

D&B Supplier Portfolio Manager vám vyjasní vašu vyjednávaciu pozíciu.

 • Upevnite svoju vyjednávaciu pozíciu pomocou pohľadu na finančnú silu a slabosti svojich dodávateľov
 • Identifikujte potrebu strategických opatrení pomocou jasného prehľadu nákupov a nevyužitého potenciálu vo vnútri dodávateľských skupín
 • Zlepšite svoju vyjednávaciu poziciu s jasným obrazom objemu svojich nákupov a nákladov na ne u jednotlivých dodávateľov
Optimalizujte riadenie rizika vo svojim globálnom portfóliu

Optimalizujte riadenie rizika vo svojim globálnom portfóliu

D&B Supplier Portfolio Manager poskytuje overené informácie o spoločnostiach.

 • Získajte jasný prehľad rizika vo svojom portfóliu dodávateľov tým, že spojíte účty svojich dodávateľov s globálnymi risk & kredit informáciami od D&B
 • Vyhnite sa narušeniu dodávok identifikáciou kritických dodávateľov a firiem s potenciálom bankrotu vo svojom dodavateľskom reťazci
 • Minimalizujte riziko nečakaných udalostí s jasným prehľadom rizika v špecifických korporátnych skupinách
Zabezpečte si prístup k aktuálnym informáciám

Zabezpečte si prístup k aktuálnym informáciám

D&B Supplier Portfolio Manager monitoruje zmeny vo vašom dodávateľskom portfóliu

 • Konajte rýchlo pomocou automatických upozornení na kritické zmeny
 • Uľahčite si prioritizáciu akcií tým, že si rozdelíte dodávateľov na skupiny – kritickí, normálny, hlavný
 • Získajte jasné dáta na rozhodovanie pomocou segmentácie podľa regiónu, odboru, právnej formy, veľkosti, histórie a stupňov rizika

D&B Supplier Portfolio Manager je online nástroj, ktorý vám poskytuje flexibilitu a možnosť monitorovať, analyzovať a riadiť svojich dodávateľov, odkialkoľvek.

S osobnými prihlasovacími údajmi môžu vaši zamestnanci pracovať so svojou časťou procesu. Riešenie poskytuje dobrý základ na vývoj a hodnotenie nákupných stratégií a riadenie zmluv s dodávateľmi.

Přehled

D&B Supplier Portfolio Manager poskytuje súhrn toho, u ktorých dodávateľov existuje riziko nedodania. Môžete hodnotiť rozpad svojich nákladov podľa kategrie rizika a typu dod´áveteľa v spojení s D&B Failure Score (predikcia pravdepodobnosti úpadku). To vám poskytuje možnosť plánovať svoje nákupy na základe určenia najvhodnejších dodávateľov a vyjednávať lepšie nákupné podmienky.

Analýza dodávateľov

D&B Supplier Portfolio Manager vám umožňuje segmentovať svoju dodávateľskú základňu pomocou parametrov, ako napríklad odbor činnosti, umiestnenie, veľkosť a histórie. Poskytuje vysvetlenie, v ktorých oblastiach máte svojich dodávateľov, a tým jasný pohľad na skutočnosť, či to pre vás znamená zbytočné obchodné riziko. Môžete tiež hodnotiť spoľahlivosť nového dodávateľa tým, že zistíte jeho Paydex Score (platobnú morálku).

 

Vzťahy s dodávateľmi

D&B Supplier Portfolio Manager vám pomôže s identifikáciou dodávateľov, ktorí sú zároveň vašimi zákazníkmi. Umožní vám to prispôsobiť komunikáciu a zmluvy založené na špecifických situáciách a možných vzájomných závislostiach. Taktiež uvidíte, ako veľký podiel u dodávateľove majú vaše nákupy. To vám pomôže identifikovať vyjednávaciu pozíciu ai potenciálne rizikové vzťahy vo vašom portfóliu.

Leverantörsrelationer

Prepojenie dodávateľov

D&B Supplier Portfolio Manager identifikuje korporátne prepojenia medzi spoločnosťami vo vašomm dodaváteľskom portfóliu, čo vám ukáže jasný obrázok celkových výdajů smerom k určitej skupine dodávateľov.

Leverantörslänkar

Monitorujte zmeny vo svojom dodávateľskom portfóliu a buďte o nich informovaní pomocou výstražných signálov, ktoré si nastavíte. Vyberiete tie najpodstatnejšie udalosti z ponuky dát, napr. zmeny v štatutárnych orgánoch, nové finančné výkazy, alebo oneskorené platby, a prispôsobte ich svojim potrebám. To vám umožní sledovať významné zmeny v portfóliu a zároveň definovať rôzné typy reakcií pre špecifické udalosti.

Môžete si nadefinovat až 20 výstražných signálov. Sú uložené počas 24 mesiacov, aby vám umožnili reaktivovať alebo preskúmať staré nastavenia, ak keď pravidlo je už neaktívne.

Dodávatelia, ktorí majú vyššiu úroveň rizika bankrotu alebo iné neštandardné odchýlky, môžu byť do denného monitoringu zaradeni automaticky. Môžete sa  kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu frekvencie sledovania dodávateľa.

Pomocou D&B DUNS čísla je lednoduché mapovať obchodné vzťahy. Umožní vám tak pohľad do skupín, s ktorými obchodujete a výšku vašich celkových nákupov, automatické aktualizácie o akvizíciách alebo fúziách danej spoločnosti. Objasnenie skupinových štruktúr vám dáva jasný obrázok o vašej úrovni rizika a jeho distribúcii vo vnútri určitej korporátnej skupiny.

Zsitit víc o D&B D-U-N-S® Number

Dun & Bradstreet vám poskytuje príležitosť overiťt a obohatiťč vaše informácie o spolčnostiach v registri 300 miliónov firiem, ktorý je aktualizovaný z 30 000 zdrojov. Párujeme automaticky aj manuálne, aby byla zajručená maximálna možná presnosť. Budete mít prírstup k:

 • D&B DUNS číslam svojich dodávateľov
 • Aktualizovaným informáciám o zmenách v spoločnostiach
 • Dátum založených na nejlepších modeloch pre rating a skóring ako základ pre vaše rozhodovanie
 • Informáciám o globálnych vlastnickych štruktúrach, korporátnych skupinách a kreditních odporúčaniach
 • Kreditným správam o spoločnostiach po celom svete

Prvé kroky s produktami D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pre produkty D&B

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní medzi 9.00 a 16.00