D&B Portfolio Manager

Analyzujte a spravujte pohľadávky svojich globálnych zákazníkov
Chcem vedieť viac
check-mark-blue.png

Získajte detailný prehľad svojho cash flow pomocou prehľadu kreditných rizík vo svojom portfóliu globálnych zákazníkov

check-mark-blue.png

Spravte svoje podnikanie ziskovejšie tým, že pochopíte zmeny a skrytý potenciál u svojich zákazníkov

check-mark-blue.png

Riaďte obchodné riziko strategicky pomocou aktuálnych a vám prispôsobených reportov

Globálne dáta pre medzinárodné podnikanie

Globálne dáta pre medzinárodné podnikanie

Aby ste uspeli v dnešnom globálnom svete podnikania, je stále dôležitejšie riadiť a ovládať svoju celkovú úroveň kreditného rizika. Pre spoločnosť je kľúčové riziká si uvedomovať a robiť odôvodnené rozhodnutia, ale zároveň sa nevyhýbať riziku za každú cenu. S prístupom k správnym informáciám a dátumom aj spoľahlivým predikciám se môžete rozhodovať bezpečne a zabezpečiť tak nové príležitosti pre svoj biznis.

Pomocou strategického partnerstva Bisnode s Dun & Bradstreet získate prístup k riešeniu D&B Portfolio Manager, ktoré vám ponúka ucelený obrázok celkového rizika vo vašom medzinárodnom zákazníckom portfóliu a zabezpečí, že vaše kreditné rozhodnutia budú založené na aktuálnych a relevantných informáciách.

Zlepšite svoj detailný pohľad na zákaznícke portfólio

Zlepšite svoj detailný pohľad na zákaznícke portfólio

D&B Portfolio Manager poskytuje pohľad na globálne kreditné riziko spoločnosti

 • Identifikujte oblasti rizika pomocou porozumenia kreditnému riziku v zákazníckom portfóliu, ktoré je segmentované podľa veľkosti, geografie, organizačnej štruktúry, odboru a histórie podnikania
 • Minimalizujte skryté riziká pomocou zhodnotenia celkovej úrovne rizika v korporátnych skupinách
 • Majte svoje cash flow pod kontrolou pomocou analýz, ktoré identifikujú riziká v otvorených pohľadávkach a overte svoje kreditné stratégie

 

Analyzujte vývoj svojho zákazníckeho portfólia

Analyzujte vývoj svojho zákazníckeho portfólia

D&B Portfolio Manager vám dáva príležitosť konať podľa aktuálnych informácií.

 • Vytvorte si flexibilné riadenie kreditu pomocou prebiehajúceho monitoringu zmien u globálnych zákazníkov
 • Objavte nové príležitosti pre upsell a cross-sell pomocou sledovania vývoja v jednotlivých spoločnostiach alebo skupinových štruktúrach
 • Vyhnite sa kreditným stratám pomocou predikcie celkového kreditného rizika spoločnosti na 12 mesiacov vopred
Optimalizujte riziko pomocou celkového pohľadu na zákaznícke účty

Optimalizujte riziko pomocou celkového pohľadu na zákaznícke účty

D&B Portfolio Manager sprehľadňuje a zjednodušuje neustále hodnotenie rizika

 • Vytvorte si flexibilitu vo svojom podnikaní a zlepšite svoju kreditnú politiku meraním a sledováním špecifických odvetví, regiónov alebo zákazníckych segmentov
 • Optimalizujte poskytovanioe kreditu pomocou identifikovania zákazníkov s vysokorizikovým profilom, dlhými splatnosťami alebo oneskorenými platbami
 • Reagujte rýchlo na zmenu podmienok pomocou prehľadu globálneho rozloženia rizika a upozorňujúcim signálom
Customer Case

Lasselsberger - Zisk komplexnej mapy rizika portfólia zákazníkov

Každú firmu teší, keď sa o nej hovorí v dobrom a má dobré meno nielen u svojich zákazníkov. Ani my nie sme výnimkou.

Zobraziť viac

D&B Portfolio Manager je online nástroj, ktorý vám dáva flexibilitu a možnosť monitorovať, analyzovat a riadiť svoje obchodné transakcie, kdekoľvek ste.

S osobnými prihlašovacími údajmi môžu vaši zamestnanci pracovať so svoju čásťouí procesu a prispievať tak k jasnému pohľadu na súčasnú situáciu a zmeny vo vašom zákazníckom portfóliu. Riešenie poskytuje bezpečný základ pre vývoj a hodnotenie stratégií a politík aj operatívnych rozhodnutí týkajících sa riadenia kreditu.

Prehľad

Vy nástroj aktualizujete pomocou informácií o vašich zákazníkoch kedykoľvek a ako často chcete. Informácie sú spárované s dátami z D&B globálnej databázy firiem.

D&B Portfolio Manager dashboard vám dáva prehľad o nesplatených čiastkach agregovaných pre celú zákaznícku bázu. Získate tak jasný prehľad celkového rozloženia rizika a príležitosť pozrieť sa do hĺbky na jednotlivých zákazníkov.


Analýza rizika v zákazníckych segmentoch

Vyhodnocujte riziko a jeho penetráciu vo vašej zákazníckej báze pomocou rôznych segmentačných kritérií: Odbor činnosti, právna forma, geografické umiestnenie, veľkosť a história podnikania. Analýza rizika vám dáva jasný obrázok toho, ako sú súvislosti medzi jednotlivými trhmi a kde by ste sa mali na riadenie rizika zamerať viac.

 

Vývoj portfólia a analýza

Preskúmajte výsledky svojich stratégií pre poskytnutie kreditu, rezervácie a požiadavky na základe vlastných otvorených pohľadávok a zvolených polí. Pomocou kombinácie s analýzou trendov môžete tak isto predvídať budúci vývoj a predikovať kreditné straty alebo riziko bankrotu v následujúcom roku.

Získate taktiež prehľad celkovej úrovne rizika a potenciálnych strát zákazníkov vo vnútri korporátnych skupín naprieč pohľadávkami jedného alebo viacerých zákazníkov, oddeleniami alebo krajinami.

 

Získate jasný prehľad celkového rozloženia rizika a možnosť pozrieť sa detailne na jednotlivých zákazníkov.

Dashboardy na mieru

Môžete si vytvoriť dva dashboardy s nadefinovanými dátovými poliami v kombinácii s D&B risk dátami, aby ste získali pohľad napr. na zákazníkov, ktorí prekročia sumu poistenia kreditného zlyhania. To vám umožní vytvárať reporty podľa vašich špecifických potrieb.

 

Chci využít D&B Portfolio Manager

 

Monitorujte zmeny vo svojomm portfóliu a buďte o nich informovaní pomocou výstražných signálov, ktoré si nastavíte. Vyberiete tie najpodstatnejšie udalosti z ponuky dát, napr. zmeny v štatutárnych orgánoch, nové finančné výkazy, alebo oneskorené a upravíte ich do podoby špecifického zákazníckeho pravidla. To vám umožní sledovať významné zmeny v portfóliu a zároveň definovať rôzné typy reakcií pre špecifické udalosti.

Môžete si nadefinovať až 20 výstražných signálov. Sú uložené po dobu 24 mesiacov, aby vám umožnili reaktivovať alebo preskúmať staré nastavenia, aj keď pravidlo je už neaktívne.

Dáta z Dun & Bradstreet môžu byť aktualizované mesačne alebo každý deň. Zákazníci, ktorí majú vyššiu úroveň rizika alebo pohľadávky po splatnosti nad určitú dobu, môžu byť do monitoringu zaradeni automaticky. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu frekvencie sledovania zákazníka z mesačného na denné a späť.

Chcem začať s D&B Portfolio Manager

Pomocou vašej databázy a D&B DUNS číslam (unikátnym globálnym ID firiem), ktoré má každá spoločnosť pridelené od Dun & Bradstreet, je možné mapovať a objasňovať obchodné vzťahy. Prinesie vám tak pohľad do skupín, s ktorými obchodujete, automatické aktualizácie o akvizíciách alebo fúziách danej spoločnosti. Objasnenie skupinových štruktúr vám dáva nielen jasný obrázok o vašej úrovni rizika a jeho alokácii, ale taktiež možnosť vidieť príležitosti cross-sellingu spoločnostiam vo vnútri rovnakej skupiny.

Zistiť viac o D&B D-U-N-S® Number

Dun & Bradstreet vám poskytuje príležitosť overiť a obohatiť vaše informácie o spoločnostiach v registri 300 miliónov firiem, ktorý je aktualizovaný z 30 000 zdrojov. Párujeme automaticky aj manuálne, aby bola zabezpečená maximálna možná presnosť. Budete mať prístup k:

 • D&B DUNS číslam svojich zákazníkov
 • Aktualizovaným informáciám o zmenách v spoločnostiach
 • Dátam založeným na najlepších modeloch pre rating a skóring ako základ pre vaše rozhodovanie
 • Informáciám o globálnych vlastníckych štruktúrach, korporátnych skupinách a kreditných odporučaniach

Prvé kroky s produktami D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pre produkty D&B

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní medzi 9.00 a 16.00