D&B Onboard

Zabezpečte compliance svojich medzinárodných obchodov

Viac informácií
check_fat_green.png

Zabezpečte compliance pomocou detailných globálnych informácií o spoločnostiach

check_fat_green.png

Zjednodušte svoje procesy pomocou vhodného nástroja pre compliance

check_fat_green.png

Zabezpečte svoje globálne vzťahy pomocou správnych informácií na rozhodovanie

Zabezpečte compliance a zároveň svoj rast

Zabezpečte compliance a zároveň svoj rast

Pri nových, zložitejších a stále sa meníacim pravidlám na trhu, je efektívna identifikácia a riadenie rizika výzvou. Ale compliance nie je len o dodržiavaní zákonných požiadaviek stanovených vládou. Obchodovanie s nevhodným partnerom môže maťt za následek či už finančné riziká alebo negatívnu publicitu.

Musíte dodržiavať zákonné požiadavky a predchádzať praniu špinavých peňazí, dodržiavať KYC (Know Your Customer) a daňové zákony, zároveň však musíte podporovať rast, efektivitu a vytvárať konkurenčné výhody. Pomocou nášho strategického partnerstva s Dun & Bradstreet budete mať prístup ku globálnym dátam a analýzam, ktoré vám pomôžu zabezpečiť compliance. Zároveň môžete vybrať tých správnych zákazníkov pomocou detailného pohľadu na spoločnost, jej vlastnícku štruktúru a kľúčové ukazovatele.

S D&B Onboard od Dun & Bradstreet môžete všetko kontrolovať z jedného miesta.

Zabezpečte svoje compliance

Zabezpečte svoje compliance

Zabezpečte svoje compliance pomocou kvalitných D&B dát

 • Majte prístup k aktuálnym informáciám o korporátnych vlastníckych štruktúrach, vlastníkoch a ľuďoch v pozadí danej spoločnosti
 • Uistite sa, že vaša spoločnost pristupuje ku compliance konzistentne a bez ohľadu na to, kde sú vaši zákazníci
 • Rozhodujte sa bezpečne na základe prístupu k detailným informáciám v medzinárodných sankčných zoznamoch, vlastnickych štruktúrach a archívoch článkov
Pracujte efektívne a zabezpečte compliance

Pracujte efektívne a zabezpečte compliance

Jasné procesy v aplikácii znižujú riziko chýb

 • Zjednodušte si prácu s nástrojom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy a procesy v compliance oblasti
 • Automaticky archivujte vykonané kontroly, vyhľadávajte v nich a dodržiavajte tak požadavku na preukázanie ich vykonania
 • Získajte jasný prehľad pomocou možností pridávať, ukladať a vyhľadávať vlastné poznámky pripojené k vykonaným kontrolám
Majte kontrolu na tým, s kým obchodujete

Majte kontrolu na tým, s kým obchodujete

Informácie o 300 miliómnoch spoločností z celého sveta na jednom mieste

 • Znižujte svoje kreditné riziko pomocou detailných informácií o firmách a ich kľúčových ukazovateľoch
 • Získajte jasný obráz o spoločnosti, s ktorou obchodujete a vyhnite sa nepríjemným prekvapeniam
 • Pomocou informácií o korporátnych vlastnickych štruktúrach získajte kompletný pohľad na siete okolo vašich medzinárodných vzťahov kreditné riziko pomocou detailným informáciám o firmách a ich kľúčových ukazovateľoch

D&B Onboard obsahuje ľahko uchopiteľný vyhľadávací nástroj, ktorý vám umožní identifikovať spoločnosti na celom svete. Potom môžete dáta obohatiť z veľkého množstva kľúíčových oblastí compliance a overenia, ako sú napr.

 • ID základného subjektu – poskytuje overenie danej spoločnosti
 • Kontrola proti sankčným zoznamom – kontroluje spoločnosť aj výkonné osoby proti svetovým sankčným zoznamom
 • Kontrola rizika štátu – kontroluje, či štát, kde pôsobí daná spoločnosť je zaťažená sankciami
 • Burzy – kontroluje, či, alebo. kde je spoločnosť zalistovaná
 • Kontrola zoznamu regulátorov – kontroluje, či spoločnosť je registrovaná u finančných regulátorov
 • PEP – kontroluje, či vedúci pracovníci sú politicky exponovanými osobami
 • Kontrola najvyššieho managementu – kontrola proti sankčným zoznamom
 • Zhrnutie – status a právna forma spoločnosti
 • Kreditná správa – poskytne kreditnú správu na danú spoločnosť

 1. Začnite určením toho, či chcete preveriť nového zákazníka, či dodavatele
 2. Identifikujte jeden nebo více protějšků, tedy společnost či osobu, kterou chcete prověřit. Aplikace pak nabídne informace pro compliance z různých zdrojů, např. sankční seznamy, média a seznamy PEP.
 3. Přidejte poznámky o svých vlastních hodnoceních – kategorizace, připomínky upozornění apod.
 4. Každá kontrola je archivována v systému (datum a čas) a je plně dohledatelná pro zaměstnance, kteří proces zpracovali. Portfolio kontrol je možné monitorovat v určených intervalech, což zajistí a zautomatizuje procesy daného oddělení.

Samozrejme chcete dodržiavať zákony, regulačné požiadavky a nariadenia – či už aby ste dokázali svoju zodpovednosť na trhu a taktiež aby ste boli v súlade s compliance. Sankcie voči tým, ktorí compliance nedodržiavajú, sú prísne, ako sme už mohli v mnohých prípadoch vidieť. S novými požiadavkami v nariadeniach o praní špinavých peňazí nebude compliance úloha jednoduchšia. Najväčšou zmenou v nariadení je rozšírenie konceptu PEP (politicky exponovaných osôb).

Nová legislatíva vyžaduje, aby finančné inštitúcie a spoločnosti kontrolovali, či ich zákazníci sú PEP, prípadne či sú zahrnutí do sankcií proti praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Politicky exponovaná osoba je pomocou svojej pozície a vplyvu považovaná za potenciálne viac vystavenú riziku zneužitia, napr. pomocou úplatku. Je to spojené s osobami, ktoré majú alebo mali dôležité verejné funkcie, ako napr. členovia alebo predsedoviay vlád, alebo tí, ktorí majú manažérske funkcie v medzinárodných organizáciách. Obchodovanie s PEP, ich rodinnými príslušníkmi alebo známými spoločníkmi (RCA – príbuzní alebo blízky spoločníci) nie je zakázané, avšak zákon vyžaduje, aby spoločnosti vedeli, ktorí z ich zákazníkov sú PEP.
Sankčné zoznamy sú zoznamy z EÚ alebo OSN, ktoré obsahujú mená osôb, ktoré sú pod sankciami kvoli spojeniu s teroristickou činnosťou. Obchodovanie s takýmito osobami nie je povolené.
Pomocou nášho partnerstva s Dun & Bradstreet máme k dispozícii rieešenie, ktorým zabezpečíte, že vaše medzinárodné obchody sú založené na relevantných dátach na rozhodovanie a že váš compliance proces v rámci dodržiavania všetkých nutných požiadaviek je efektívny. Výberom správnych zákazníkov a uvedomením si všetkých povinností spojených s obchodným vzťahom si vytvárate predpoklady na získanie plnej znalosti zákazníka.

Chcem sa dozvedieť viac

 

D&B Zákaznický servis

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00

Zavolajte nám

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete aby sme vás kontaktovali?

so spracovaním osobných údajov