D&B Global Reference Solution

Identifikovat potenciál trhu po celém světě
Začínáme
check_fat_green.png

Nájdite nových zákazníkov pomocou jednoduchej analýzy potenciálu

check_fat_green.png

Minimalizujte riziká s detailnými informáciami o spoločnosti

check_fat_green.png

Zabezpečte compliance pomocou ucelených dát o prepojených spoločnostiach

Zahraničné informácie a globálny pohľad

Zahraničné informácie a globálny pohľad

Pokiaľ chcete byť víťazom na globálnom trhu, musíte efektívne obhospodárovať nové regióny a krajiny. Musíte byť schopni vidieť potenciál, optimalizovať riziko a zabezpečiť compliance v krajine, v ktorej chcete podnikať. Hľadanie, zber a prístup k správnym informáciám o zahraničných spoločnostiach je veľmi náročná a niekedy takmer nemožná úloha. Zároveň podnikanie na novom trhu bez relevantných a spoľahlivých dát môže viesť k výraznej miere neistoty a rizika, ktoré se nedá odôvodniť.

Pomocou nášho partnerstva s Dun & Bradstreet a riešenia D&B Global Reference Solution (GRS) získavate prístup do celosvetovo najväčšej databázy firiem. D&B GRS môže byť prirovnaný k on-line príručke a databázi, ktorá vám poskytne ucelené a detailné informácie. Pomáha efektivne analyzovať a vyhľadávať potenciálnych obchodných partnerov, takže môžete svoje podnikanie rozvýjať a byť si istí, že vaše rozhodnutie je založené na relevantných a aktuálnych informáciách.

Rozvíjajte súčasné aj nové obchody

Rozvíjajte súčasné aj nové obchody

Relevantné a kriticky dôležité informácie pre globálne podnikanie

  • Navyšujte obchody so súčasnými zákazníkmi pomocou celkového prehľadu korporátnych skupín
  • Rozšírte svoje podnikanie nájdením nových segmentov a využitím potenciálu v novej oblasti trhu, novej krajine alebo regióne
  • Zamerajte svoje predajné a marketingové aktivity na tie zákaznícke skupiny, kde je najväčšia pravdepodobnosť nákupu
Robte opodstatnené rozhodnutia a optimalizujte riziko

Robte opodstatnené rozhodnutia a optimalizujte riziko

Pomocou detailných medzinárodných dát je to možné a jednoduché

  • Získajte celkový prehľad o udalostiach týkajúcích sa vašich zákazníkov, ako sú napr. fúzia, bankroty alebo výmazanie z registra 
  • Vyberejte tých správnych zákazníkov pomocou prehľadu o ich finančnej situácii
  • Robte bezpečné rozhodnutia pomocou prístupu k relevantným obchodným informáciám
Vytvárajte podmienky pre globálne compliance

Vytvárajte podmienky pre globálne compliance

Sledujte spoločnosti, prepojenia a transakcie

  • Identifikujte nezrovnalosti sledováním spoločností, ktoré podnikajú na rovnakej adrese, alebo majú rovnaké registrované telefónne číslo
  • Sledujte dôležité dáta pre správne rozhodnutia – napr. či sa štatutárny zástupcovia objavujú v niekoľkých organizáciách, alebo krátko po bankrote vznikajú spoločnosti s podobnými názvami
  • Získajte jasný prehľad o tom, ako sú spoločnosti prepojené medzi sebou vo vnútri korporácií a získaje informácie i o minoritných vlastníkoch

Pomnocou D&B Global Reference Solution máte prístup do D&B globálnej databázy s 300 miliónmi spoločnosťami a pobočkami v uživateľsky príjemnej aplikácii. Môžete jednoducho vyhľadať určitú spoločnost alebo skupinu firiem kdekoľvek na svete. Každý deň je databáza aktualizovaná viac ako 5miliónkrát a tak máte zabezpečené informácie najvyššej kvality. Všetky spoločnosti majú D&B D-U-N-S® Number na zabezpečenie identifikácie.

Nástroj obsahuje mnoho možností výberu, kde môžete filtrovať na základe rôznych parametrov, ako jsou veľkosť, odbor činnosti alebo umiestnenie. Je tak uľahčený proces hľadania potenciálnych partnerov, pretože môžete jednoducho vyhľadávať firmy, ktoré spĺňajú vaše kritériá. Vyhľaedávať môžete podľa kontinentov, štátov, alebo regiónov – tak, ako je to pre vás relevantné a samozrejmě môžete dôjsť až miestnemu detailnému zobrazeniu. Výsledky vyhľadávaní sú jasne prezentované a analytický modul, ktorý je súčasťou aplikácie, vám umožní vytvárať matice skôr, ako výsledky exportujete do svojich systémov (napr. Microsoft Excel, SalesForce.com, Microsoft Dynamics or SAP) k detailnejšej analýze alebo presnejšiemu výberu.

S D&B Global Reference Solution vždy nájdete vo svojom systéme tú správnu spoločnosť. Vždy, keď získate nového zákazníka alebo dodávateľa, jednoducho si ho vyhľadáte a prenesiete informácie. Pomocou D&B DUNS číslu má každý partner vo vašom zozname zákazníkov/dodávateľov unikátne globálne identifikačné číslo. Na základe tohoto identifikátora je možné vytvárať globálne korporátne prepojenia tak, aby bylo možné nájsť potenciálnych obchodných partnerov, alebo poskytovať konsolidované príležitosti vo vnútri korporátnej vlastníckej štruktúry. D&B DUNS číslo zjednodušuje aktualizáciu súčasných dát (adresy, telefónne čísla, finančné informácie). S možnosťou prenášať súbory cez FTP príamo do vášho systému, časti procesu môžu byť automatické a jednoduchšie.

Aby Dun & Bradstreet zabezpečil vysokú kvalitu všetkých dát, zaviedol DUNSRight™ Quality Process. Proces zahŕňa více ako 2 000 samostatných automatizovaných i manuálnych kontrol. Na zbere a udržiavaní vysokej kvality a aktuálnosti dát sa súvisle pracuje v piatich kvalitativnych krokoch.

Riešenie D&B Global Reference Solution bolo pôvodne vyvinuté, aby pomohlo európskym úradom odhaliť organizácie a jednotlivcov, ktorí buď spáchali podvody, alebo presúvali finančné prostriedky do daňových rajov. Na záíklade skúseností pri vývoji tohto rieešenia získate unikátny pohľad na to, s kým obchodujete, alebo sa chystáte obchodovať. Jenoducho odhalíte spoločnosti, ktoré sídlia na rovnakej adrese, majú rovnaké telefónne čísla alebo sa prelínajú osoby v ich vedení.

D&B Global Reference Solution obsahuje aj aktívne, aj už zaniklé spoločnosti. Je preto jednoduché zistiť, či spoločnosť po bankrote nezačala podnikať pod iným názvom. Aby sa zabránilo konfliktu záujmov, sú štruktúry skupín firiem použité pre zistenia, či firma nie je súčasťou skupiny, kde poradca alebo právník už nezastupuje záujmy tretej strany. Prostrednictvom nástrojov a reportov zobrazujúcích minoritných vlastníkov a spriaznených akcionárov získate dáta na podporu prešetrenia, správu rizika a zabezpečenia compliance. Pomocou kompletného prístupu k relevantným informáciám môžete optimalizovať svoj data management a dátové procesy - tým zaistíte, že vaše rozhodnutia budú podložené a kvalifikované.

 

Prvé kroky s produktami D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pre produkty D&B

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní medzi 9.00 a 16.00