D&B Direct for compliance

Pomocou D&B Direct for Compliance môžete znížiť riziko a urýchliť svoj due dilligence proces
Chcem vedieť viac
check_fat_green.png

Jediný zdroj pre proces onboardingu nových partnerov - zahŕňa identifikáciu, verifikáciu, screening, monitoring a audity.

check_fat_green.png

Dôveryhodný zdroj - obsahuje najkompletnejšiu dostupnú databázu konečných vlastníkov.

check_fat_green.png

Moderné API, ktoré v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii.

Čo je D&B Direct for Compliance?

Čo je D&B Direct for Compliance?

Jediný přístupový bod pre najlepšie možné compliance dáta, ktoré vám umožňujú prijímať informované compliance rozhodnutia. Globálny náhľad, ktorý podporuje dodržiavanie regulatórnych compliance predpisov.

Manuálne procesy spomaľujú business a zvyšujú priestor pre chyby. D&B Direct for Compliance poskytuje rýchle a spoľahlivé dáta na rozhodovanie, riadenie regulatórnych záležitostí a neustály monitoring, takže proces onboardingu sa skráti a efektivita a výnosy vzrastú.

Znížte úsilie na plnenie regulatórnych požiadaviek. Zvyšujte etiku svojho podnikania a chráňte svoju reputáciu pomocou D&B Direct for Compliance - API riešenie, ktoré pomáha spoličnostiam  znižovať riziko a urýchliť due dilligence proces pomocou prístupu do D&B globálnej databázy v reálnom čase. Tá vám poskytne detailný prehľad subjektov, takže môžete prijímať compliance rozhodnutia jednoducho a rýchlo. Táto databáza obsahuje údaje o viac ako 290 miliónoch spoločností z 240 krajín a regiónov a 90 miliónov spojení v databáze koncových vlastníkov (Beneficial Ownership).

D&B Direct for Compliance v kocke

D&B Direct for Compliance v kocke

Dáta k vašim službám

 • Poskytuje jediný zdroj dát pre identifikáciu, verifikaciu, screening, monitoring a audity
 • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika na korporácie aj jednotlivcov z najväčšej a stále rastúcej svetovej databázy – viac ako 290 miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov
 • Databáza aktualizuje dáta 5milionkrát denne, aby bola zabezpečená presnosť a dôveryhodnosť dát

Overenie v reálnom čase

 • Sleduje mniace sa regulatórne požiadavky tak, aby aplikácia reagovala na najnovšie zákony alebo iné požiadavky na reguláciu
 • Moderné API, ktorá v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii
 • Poskytuje stály monitoring a udržiavanie relevantných compliance dát

Koncoví vlastníci a korporátna vlastnícka štruktúra

 • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika pre skutočných koncových vlastníkov (Ultimate Beneficiary Owners – UBO) z najväčšej svetovej databázy, ktorá obsahuje informácie o 63 miliónoch UBO, 94 miliónov akcionárov (75 miliónov jedincov a 19 miliónov korporátnych) a viac ako 290 miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov. Tieto čísla sú rastúce a neustále aktualizované.
 • Obsahuje dáta o prepojení pre lepší náhľad do korporátnych vlastníckych štruktúr a ich vlastníkov vrátane údajov o korporátnych aj individuálnych koncových vlastníkoch, až ku skutočným koncovým vlastníkom (UBO).
 • Viac ako 17 miliónov aktívnych záznamov je právne prepojených ako súčasť korporátnej hierarchie, 2,4 miliónov záznamov má iné prepojenie.
 • Informácie o minoritných vlastníkoích (až do 0,1%)

Sankčné zoznamy a zoznamy sledovaných

 • Monitoring a aktualizácia viac ako 500 zoznamov
 • Monitoring médií na negatívne informácie – 60 kódov rizika
 • Obsahuje zoznamy politicky exponovaných osôb (PEPs), PEP ConnectTM, blízkych spolupracovníkov – podľa globálnych aj regionálnych definícií PEP (napr. FATF, Wolfsberské zásady a pod.)

Identifikácia a firmografika

 • Názov organizácia, adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba, počet zamestnancov, obrat, odbor činnosti, národné IČO, najvyšší management, strom väzieb a pod.

Chcem sa dozvedieť viac?

Chcete aby sme vás kontaktovali?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

so spracovaním osobných údajov

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00