D&B Data Integration Toolkit

S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart
Začíname Prihlásenie do D&B DIT
check_fat_green.png

Maximalizujte využitie svojich existujúcich systémov

check_fat_green.png

Optimalizujte finančné riziká pomocou aktualizovaných kreditných informácii

check_fat_green.png

Zvýšte svoju efektivitu pomocou štandardizovaných informácii

Maximalizujte využitie svojich business systémov

Maximalizujte využitie svojich business systémov

Mnoho spoločností investuje veľké množstvo prostriedkov do nákupu a implementácie rôznych typov business systémov. V súvislosti trendu digitalizácie sa systémy stávajú stále dôležitejšími pre podnikanie a neustále rastú aj požiadavky na integráciu. Pomocou prístupu do jediného nástroja pre podporu rozhodovania šetríte čas aj zdroje a naviac zabezpečíte kvalitu rozhodovania a analýz.

D&B Data Integration Toolkit automatizuje vaše business procesy a jednoducho a flexibilne integruje dáta Dun & Bradstreet do vašich systémov a aplikáccii bez ohľadu na vaše IT prostredie. To vám dáva prístup k tým informáciám o firmách, ktoré potrebujete, nákladovo efektívnym spôsobom.

Optimalizujte riziká a vyhnite sa kreditným stratám

Optimalizujte riziká a vyhnite sa kreditným stratám

Pomocou správnej podpory rozhodovania sa vyhnete finančným stratám

 • Zefektívnite hodnotenie rizika pomocou integrovaných kreditných informácií vo vašich vlastných aplikáciách
 • Vykonávajte spoľahlivé finančné rozhodnutia pomocou prístupu k aktualizovaným a kvalitným informáciám o firmách
 • Získajte príležitosť jednať včas pomocou systému, ktorý vám zasiela upozornenia, keď monitoring zákazníka alebo dodávateľa ukáže zmenu v riziku
Šetrite čas a zdroje s dátovou integráciou

Šetrite čas a zdroje s dátovou integráciou

Zvýšte svoju efektivitu so všetkými informáciami zahrnutými do vášho existujúceho systému

 • Uvolnite si ruky a čas pomocou automatického onboardingu zákazníkov a dodávateľov do svojich business systémov
 • Pomocou DUNSRight™ Quality procesu a unikátnemu D&B DUNS číslu zvýšte kvalitu a štandardizujte svoje informácie o firmách bez ohľadu na to, odkiaľ vaši obchodný partneri pochádzajú
 • Zabezpčte kvalitu svojich dát pomocou priameho prístupu do najväčšej celosvetovej databázy firiem – informácie o 300 miliónoch subjektov sú aktualizované z 30 000 zdrojov
S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart

S integrovanými dátami budú vaše systémy viac smart

Integrujte dáta a získajte prístup ku kvalitným informáciám o firmách

 • Identifikujte nové príležitosti na podnikanie pomocou prístupu k D&B databáze s informáciami o 300 miliónoch spoločností na celom svete
 • Zvýšte svoj obrat prostrednictvom podrobných informácií o súčasných aj potenciálnych zákazníkoch
 • Vytvorte vyjednávací priestor s dodávateľmi a identifikujte nové príležitosti pomocou detailného porozumenia korporátnym vlastníckym štruktúram – zistite, ako sú spoločnosti prepojené a analyzujte svoje vzťahy s danou skupinou spoločností

Každý deň potrebuje veľké množstvo zamestnancov nájsť, overiť, ohodnotiť a monitorovať rôzne typy obchodných partnerov. D&B Connect je platforma na priamu integráciu do SAP, ktorá umožní zlepšiť rozhodovacie procesy. Produkt je navrhnutý pre uľahčenie pracovných postupov a zamedzenie vkladania nesprávnych informácií do systému.

D&B Connect podporuje riadenie kmeňových dát, nákupu, predaja, marketingu, pôžičiek a monitoringu. Umožňuje vytváranie užívateľských pracovných postupov pre prvotné zavádzanie zákazníka / dodávateľa a pre monitoring zmien.

D&B Connect umožňuje následujúce aktivity:

 • Rýchla identifikácia a zdieľanie informácií o nových obchodných partneroch
 • Okamžitý prístup k informáciám o spoločnostiach na celom svete
 • Zníženie kreditného rizika a identifikácia nestabilných pohľadávok
 • Zlepšenie managementu kmeňových dát
 • Optimalizácia a automatizácia business procesov
 • Sledovanie dodržiavania compliance

Sledujte zmeny vo svojich zákazníckych a dodávateľských databázach. Tento prídavný modul vám umožní, ako chcete s týmito aktualizovanými informáciami vo svojom systéme zaobchádzať bez ohľadu na to, či sa chcete zamerať na vysoko rizikové prípady, alebo vykonávať automatizovaný monitoring a aktualizácie naprieč celým svojim portfóliom.

D&B DUNS čísla, ktoré sú pridelované Dun & Bradstreet, sú globálnymi identifikačnými číslami spoločností. 300 miliónov firiem na celom svete má svoje unikátne D&B DUNS číslo, které umožňuje jednoducho vyhľadávať a zhromažďovať finančné informácie o danej spoločnosti. D&B DUNS číslo propája spoločnosti, sídla, prevádzky a pobočky na globálnej úrovni, takže umožňuje celkový pohľad na to, ako sú spoločnosti prepojené v korporátnych vlastníckych štruktúrach.

Zistite viac o D&B DUNS čísle

Chcem sa dozvedieť viac?

Chcete aby sme vás kontaktovali?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

so spracovaním osobných údajov

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00