D&B Supplier Portfolio Manager

PREHĽAD O CELOM DODÁVATEĽSKOM PORTFÓLIU

Chcem vedieť viac
dun-and-bradstreet-portfolio-manager.png

D&B Portfolio Manager je analytický nástroj na on-line správu portfólia a riadenie rizík na lokálnej aj celosvetovej úrovni. Pomocou schopnosti prepojiť interné údaje spoločnosti s externými dátami z globálnej databáze D&B umožňuje získať prehľad o kompletnej štruktúre rizík v zákazníckom alebo dodávateľskom portfóliu, identifikovať najspoľahlivejších a najrizikovejších partnerov a určovať najvhodnejšiu politiku kreditného riadenia.

D&B Portfolio Manager na základe unikátneho deväťmiestneho číselného identifikátora DUNS®, prepája interné informácie o zákazníkoch s dátami z globálnej databázy D&B (priradí napr.: obrat firmy, obor podnikania, vek subjektu, lokalitu, právnu formu, atď.), ďalej pridá vlastnícke väzby, informácie o platobnej morálke, hodnotení firiem a prediktivne ukazovatele D&B. Aplikácia naviac umožňuje sledovanie zmien, teda napr. zvýraznenie subjektov s významnou zmenou skóre, alebo subjektov s výrazným nárastom pohľadávok.

D&B Supplier Portfolio Manager pomocou DUNS® čísla kombinuje informácie o výdajoch u jednotlivých dodaváteľoch s údajmi z globálnej databázy D&B a pomáha tak získať prehľad o kompletnej štruktúre rizík v dodávateľskom portfóliu. Umožňuje odhaliť najspoľahlivejších a najrizikovejších dodávateľov, získať prehľad o celkových výdajoch v rámci nadnárodných holdingov, prípadne identifikovať mieru závislosti dodávateľa na odberateľvi.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Zavolajte nám

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00

Zákaznický servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete nás kontaktovať?