D&B Credit

Nová generácia analýzy rizík

Chcem vedieť viac
Nová generácia analýzy rizika

Nová generácia analýzy rizika

Ak stále častejšie dochádza na trhu k zmenám, je potrebné prispôsobiť sa novému tempu. To kladie nové nároky na manažérov na pozíciách finančných riaditeľov a na metódy používané finančnými tímami. Trendom je odklon od primárneho cieľa založeného na minimalizácii rizika smerom k oveľa rozsiahlejším povinnostiam a zodpovednostiam. Finančné oddelenie musí aktívne pracovať na ďalšej optimalizácii rizika, na zvýšenie peňažných tokov a navyšovanie tempa rastu. Aby predajné aktivity firmy mohli byť dobre zacielené, je taktiež nutné obchodnému útvaru poskytovať relevantné informácie o aktuálnych aj potenciálnych klientoch bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tieto zmeny núti finančné tímy hľadať nové spôsoby, ako byť flexibilný a ako užšie spolupracovať, pokiaľ zvládnu poskytovať aj uchovávať dôležité obchodné informácie.

Optimalizujte svoje riziká a robte rozumné rozhodnutia

Podmienky pre uzatváranie výnosných obchodov po celom svete

  • Zabezpečte si vaše rozhodnutia prístupom k aktuálnym informáciám a kreditným správam z viac ako 200 krajín a regiónov
  • Generujte nové obchodné príležitostí pomocou spoľahlivých informácií a analýz
  • Získajte väčší počet globálnych zákazníkov a zároveň majte pod kontrolou úroveň rizika pomocou správnych dát, skóringu, internetových stránok tretích strán a sociálnych informácii
Majte svoje globálne portfólio plne pod kontrolou

Majte svoje globálne portfólio plne pod kontrolou

Analýzy podporujúce vaše kľúčové rozhodnutia

  • Vytvorte vhodný reporting a usporiadanie svojho klientského portfólia prostredníctvom pohodlného nástroja
  • Zabezpečte si vhodné dáta pre správne rozhodnutia, efektívnemu riadeniu úverovej politiky a presnej segmentácie pomocou analýz, skóringu a najnovších správ poskytované spoločnosťou Dun & Bradstreet
  • Majte k dispozícii informácie o aktuálnych udalostiach, vrátane kompilácie trendov za posledných 12 mesiacov a sami si vyberte ako ako by mali byť informácie filtrované a dodávané

Vyhnite sa úverovým stratám príjímaním upozornení v správnom čase

Monitorujte relevantné udalosti

  • Udržujte si prehľad o vašich klientoch monitorovaním vývoja portfólia a indikácií kritických zmien v podnikaní
  • Dostávajte automatické upozornenia a nastavite si ľubovoľný počet portfólií pomocou jasného a flexibilného prehľadu
  • Chráňte vaše podnikanie a získajte celkový prehľad o finančnom zdraví svojich medzinárodných klientov prostredníctvom monitorovania a zostavenia historických dát

Žiadosť o D&B D-U-N-S číslo

Chcem sa dozvedieť viac?

 

Zavolajte nám

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 8.00 do 16.00

Zákaznický servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete nás kontaktovať?