Monitoring

Bisnode Ochranné etikety

Prestaňte počítať faktúry po splatnosti
check-mark-blue.png

Nepočítajte viac faktúry po splatnosti

check-mark-blue.png

Získajte svoje platby včas!

check-mark-blue.png

Ochranné etikety pomáhajú predchádzať nedobytným pohľadávkam.

Bisnode Ochranné etikety

Bisnode Ochranné etikety

Chcete aby odberatelia platili Vaše faktúry včas, ale neviete ako ich prinútiť? My to vieme! Umiestnením Bisnode Ochranných etikiet na faktúry dôrazne upozorníte na fakt, že daná faktúra podlieha monitoringu platobnej morálky spoločnosti Bisnode. Tento krok má významný psychologický efekt na potenciálnych neplatiacich odberateľov. Jedná sa o celkom etický, avšak nekompromisný prístup k dlžníkom a neplatičom.

Bisnode Ochranné etikety predstavujú unikátny prostriedok slúžiaci k prevencii dlhodobo nezaplatených faktúr. Ich používaním dáte najavo aktívnu starostlivosť o vydané faktúry a nekompromisný prístup k termínu splatnosti vystavenej faktúry. Bisnode Ochranné etikety sú určené k predchádzaniu nedobytným pohľadávkam.

Na čo slúžia:

Bisnode Ochranné etikety sú umiestnené na vybrané faktúry. Vďaka informatívnemu textu odberateľa dôrazne upozorňujú na skutočnosť, že realizácia platby faktúry podlieha monitoringu platobnej morálky Bisnode.

Toto upozornenie má na odberateľa významný psychologický efekt. Konečným výsledkom používania Bisnode Ochranných etikiet je dosiahnutie urýchleného zaplatenia vydanej faktúry a tým i podstatné skrátenie obdobia, kedy sú Vaše peniaze – platby od Vašich odberateľov a iných obchodných partnerov, takzvane „na ceste“. Používaním Bisnode Ochranných etikiet sa nedopúšťate ničoho neetického. Dávate však najavo, že dokážete byť aktívny už v začiatkoch obchodného prípadu a že obchod pre obe strany končí až uhradením faktúry, čo je postup, ktorý nie všetci partneri dodržiavajú.

OE-faktura.png

  • PAPIEROVÉ ŠTÍTKY - sú dodávané v podobe samolepiacich nálepiek, ktoré sa jednoducho nalepia mimo priestor povinných údajov priamo na predmetnú faktúru.

  • ELEKTRONICKÉ ŠTÍTKY - sú dodávané vo formátoch ai, pdf, gif, jpg, alebo png. Vhodný typ súboru vložíte do programu na tvorbu a tlač faktúr na požadované miesto faktúry, mimo priestor povinných údajov. Faktúru potom vytlačíte bežným spôsobom vrátane už vloženej etikety.

AK ODBERATEĽ FAKTÚRU NEUHRADÍ

Na etiketách sa nachádza text: „Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem“. V prípade omeškania uhradenia faktúry je teda možné, predať informáciu do systému na monitoring platobnej morálky. Monitoringom sa v tomto prípade rozumie sledovanie platobnej morálky podnikateľských subjektov v produktoch Bisnode Albertina, D&B Hospodárske správy), ktoré sú využívané bankami, finančnými a leasingovými inštitúciami a samozrejme tiež korporátnou klientelou. Okrem toho je možné pohľadávku predať do systému Komplexného riešenia pohľadávok, ktorý zahŕňa zverejnenie odberateľa ako dlžníka vo všetkých produktoch spoločnosti Bisnode, vrátane jeho vyrozumenia o tejto skutočnosti.

Prvé kroky s produktami Dun & Bradstreet

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pre produkty Dun & Bradstreet

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní medzi 9.00 a 16.00