Bisnode Databáza na mieru

Nástroj na presne cielenú obchodnú kampaň

Chcem vedieť viac

Rýchle a presne cielené

V súčasnosti je jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako nájsť nových zákazníkov, správne cielená marketingovo-obchodná kampaň.

Tento trend sledujú aj naše databázy prinášajúce presne cielené skupiny overených kontaktov z rôznych B2B alebo B2C segmentov trhu. Pokiaľ potrebujete špecifickejšiu segmentáciu, sme schopni pripraviť analýzu vašich zákazníkov a na jej základe vybrať spoločnosti presne podľa potrieb.

Databázy na mieru, tj. tuzemské a zahraničné rešerše predstavujú vhodný nástroj pre vyhľadávanie nových zákazníkov, analyzovanie aktuálnych klientov alebo pre mapovanie trhu a konkurencie. Dáta sú vyberané prevažne z našej priebežne aktualizovanej databázy firemných kontaktov Bisdnode Albertina.

Pokiaľ potrebujete dáta, ktoré databáza neobsahuje, nájdeme pre vás iné vhodné zdroje. Každý rešerš je celkom individuálny, výber sa maximálne prispôsobuje požiadavkám a potrebám našich zákazníkom. Vďaka spolupráci s našimi partnermi sme schopni dodať aj zahraničné data. 

Úspora času

Rešerš vám môže uľahčiť rozhodovanie v ďalších podnikateľských krokoch. Pomôže vám pri oslovovaní nových dodávateľov, odberateľov alebo potenciálnych zákazníkov. Dáta vám pripravíme vo veľmi krátkom čase a vy tak nebudete musieť kontakty zložito tríediť a dohľadávať z rôznych iných neštruktúrovaných zdrojov.

Všetky údaje je možné vyexportovať do najrôznejších dátových formátov a uchovať pre ďalšie využitie vo vašom vlastnom informačnom systéme, do ktorého môžete všetko jednoduche importovať.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Zavolajte nám

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00

Zákaznícky servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete aby sme vás kontaktovali?