Bisnode BIZguard

Odhaľte skryté väzby medzi ekonomickými subjektami

Chcem vedieť viac Login
Profesionálny analytický nástroj

Profesionálny analytický nástroj

Bisnode BIZguard je aplikácia pre vizualizáciu a grafickú analýzu vzťahov a väzieb medzi ekonomickými subjektami na trhu.

Bisnode BIZguard je aplikácia pre vizualizáciu a grafickú analýzu vzťahov a väzieb medzi ekonomickými subjektami na trhu. BIZguard znázorňuje okolie zvoleného subjektu a prepojenie medzi viacerými subjektami, a to cez ľubovolný počet úrovní vrátane histórie. BIZguard disponuje analytickými nástrojmi pre dynamickú prácu s diagramami, ich editáciu, filtrovanie, prekreslovaníe a pod. BIZguard čerpá informácie z databázy Bisnode.

Na čo slúži Bisnode BIZguard

Na čo slúži Bisnode BIZguard

BIZguard je jednoduchý a účinný analytický nástroj, ktorý v okaminu odhalí na prvý pohľad skryté väzby a vzťahy medzi firmami i osobami na Slovensku a v Českej republike. Získate tak čas, ktorý vaša konkurencia spotrebuje na zdĺhavú analýzu situácie, ktorá je vám dávno zrejmá a informačnú výhodu pri významných obchodných jednaníach. Aplikácia BIZguard je určená pre riadiaci management, finančných analytikov, risk manažerov a úverových pracovníkov. Aplikácia je prínosná aj pre právne a ekonomické útvary.

Aké údaje obsahuje

BIZguard je schopný odhaliť a bez zdĺhavej analýzy prehľadne graficky znárorniť širokú škálu vzťahov a väzieb. Jedná sa hlvne o väzby vlastnícke (majetkové podiely s možnosťou výpočtu kumulovaných podielov, vlastníkov, materské a dcérske spoločnosti), ďalej personálne vzťahy, obchodné vzťahy ale napr. aj spoločnosti so sídlom na rovnakej adrese. BIZguard tiež dokáže zobrazovať aj vzťahy k negatívnym udalostiam (pohľadávky, návrhy na vyhlásenie konkurzu, insolvencie, exekúcie a likvidácie) a ďalšie vzťahy (napr. nástupnictvo, audítorov, valné hromady, registračné súdy a cenné papiere).

Na čo slúži Bisnode BIZguard

Na čo slúži Bisnode BIZguard

BIZguard je jednoduchý a účinný analytický nástroj, ktorý v okaminu odhalí na prvý pohľad skryté väzby a vzťahy medzi firmami i osobami na Slovensku a v Českej republike. Získate tak čas, ktorý vaša konkurencia spotrebuje na zdĺhavú analýzu situácie, ktorá je vám dávno zrejmá a informačnú výhodu pri významných obchodných jednaníach. Aplikácia BIZguard je určená pre riadiaci management, finančných analytikov, risk manažerov a úverových pracovníkov. Aplikácia je prínosná aj pre právne a ekonomické útvary.

Aké údaje obsahuje

BIZguard je schopný odhaliť a bez zdĺhavej analýzy prehľadne graficky znárorniť širokú škálu vzťahov a väzieb. Jedná sa hlvne o väzby vlastnícke (majetkové podiely s možnosťou výpočtu kumulovaných podielov, vlastníkov, materské a dcérske spoločnosti), ďalej personálne vzťahy, obchodné vzťahy ale napr. aj spoločnosti so sídlom na rovnakej adrese. BIZguard tiež dokáže zobrazovať aj vzťahy k negatívnym udalostiam (pohľadávky, návrhy na vyhlásenie konkurzu, insolvencie, exekúcie a likvidácie) a ďalšie vzťahy (napr. nástupnictvo, audítorov, valné hromady, registračné súdy a cenné papiere).