Hľadať

Bisnode Arachné

Rozkrytie skrytých väzieb medzi firmami

Chcem vedieť viac Login
check_fat_green.png

Report

check_fat_green.png

Väzby

check_fat_green.png

Monitoring

Kto je s kým spriaznený?

Kto je s kým spriaznený?

Arachné umožňuje vyhodnotenie rizikovosti okolia spoločnosti vizualizáciou majetkových, personálnych, adresných či obchodných väzieb.

Bisnode Arachné (na platforme Gnosus) je moderná a rýchla webová aplikácia. Umožňuje rozkrývať vzťahy plynúce z ekonomicky prepojeného okolia preverovaného subjektu na Slovensku a v Českej republike. K dispozícii je aj detailný výpis kreditných, obchodných a negatívnych informácií formou prehľadného reportu. Automatické sledovanie dôležitých zmien negatívnych stavov vo vašom portfóliu zaistí monitoring. Pomocou Bisnode Arachné je možné pri rozhodovaní uvažovať v širších súvislostiach a hodnotiť tak rizikovosť subjektov komplexne.

 

Moduly

Moduly

Bisnode Arachné obsahuje rôzne moduly, z ktorých každý má iné zameranie

  • Modul Report poskytuje detailny prehľad dostupných informácií o jednej spoločnosti. Zahŕňa všetko od identifikačných a registračných údajov, ako kontakty, osoby vo firme až po majetkové väzby, kreditné a negatívne informácie, finančné výsledky s finančnou analýzou alebo obchodné informácie. Report je pre lepšiu prehľadnosť rozdelený do dátových blokov, ktoré je možné celé skryť a zvoliť úroveň podrobnosti zobrazovaných informácií. Pre užívateľský komfort nechýbajú interaktívne grafy a tabuľky.

  • Modul Väzby poskytuje užitočné funkcie pre analýzu aktívnych a historických ekonomických väzieb medzi subjektami na Slovensku a v Čechách, vrátane presahu majetkových väzieb do zahraničia. Ide o komfortný nástroj s intuitívnym ovládaním, ktorý umožňuje rozkrývanie ekonomicky prepojeného okolia zvoleného subjektu, vyhľadanie vzájomného prepojenia medzi dvoma subjektami a zobrazenie tzv. definitívneho majetkového vplyvu, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu skutočného vlastníka sledovanej firmy aj v neprehľadnej majetkovej štruktúre. Pomocou prítomnosti negatívnych a kreditných indikátorov priamo pri subjektoch v grafe väzieb je možné vzťahy medzi subjektami hodnotiť komplexne. 
  • Modul Monitoring poskytuje automatické sledovanie zmien vo vašom portfóliu. Zachytená zmena bude k dispozícii v aplikácii spolu s ďalšími užitočnými funkciami alebo bude odoslaná na nastavené mailové adresy. Celkové nastavenie monitoringu má uživateľ k dispozícii a môže ho operatívne meniť podľa aktuálnych potrieb – pri každej sledovanej skupine firiem je možné nastaviť, aké typy zmien chcem sledovať, komu a ako často budú zmeny zasielané, prípadne či sledovať negatívne, pozitívne, alebo neutrálne zmeny. Pomocou toho nie je uživateľ zahltený nadbytočnými informáciami a dostáva len tie informácie, ktoré aktuálne potrebuje. V aplikácii je možné prezerať si aj historicky zachytené zmeny za posledný mesiac.

Bisnode Arachné

Chcem sa dozvedieť viac

Chcete aby sme vás kontaktovali?

so spracovaním osobných údajov.

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00