Bisnode ArACHNÉ

Odkrytie skrytých väzieb medzi firmami

Chcem vedieť viac Login
checkmark.png

Report

checkmark.png

Väzby

checkmark.png

Monitoring

Kto je s kým spriaznený?

Kto je s kým spriaznený?

Arachné umožňuje vyhodnotenie rizikovosti okolia spoločnosti vizualizáciou majetkových, personálnych, adresných či obchodných väzieb.

Bisnode Arachné (na platforme Gnosus) je moderná a rýchla webová aplikácia na platforme Gnosus. Umožňuje rozkrývať vzťahy plynúce z ekonomicky prepojeného okolia preverovaného subjektu v Slovenskej a Českej republike. K dispozícii je tiež detailný výpis kreditných, obchodných a negatívnych informácií formou prehľadného reportu. Automatické sledovanie dôležitých zmien negatívnych stavov vo vašom portfóliu zaistí monitoring. Vďaka Arachné je možné pri rozhodovaní uvažovať v širších súvislostiach a hodnotiť tak rizikovosť subjektov komplexne.

 

Moduly

Moduly

Bisnode Arachné obsahuje rôzne moduly, z ktorých každý má iné zameranie

  • Modul Report poskytuje detailný prehľad dostupných informácií o jednej spoločnosti. Zahŕňa všetko od identifikačných a registračných údajov, cez kontakty, osoby vo firme až po majetkové väzby, kreditné a negatívne informácie, finančné výsledky s finančnou analýzou alebo obchodné informácie. Report je pre väčšiu prehľadnosť rozdelený do dátových blokov, ktoré je možné celé skrývať a voliť úroveň podrobnosti zobrazovaných informácií. Pre uživateľský komfort nechýbajú interaktívne grafy a tabuľky.

  • Modul Väzby poskytuje užitočné funkcie pre analýzu aktívnych a historických ekonomických väzieb medzi subjektami na Slovensku a v Čechách, vrátane presahu majetkových väzieb do zahraničia. Jedná sa o komfortný nástroj s intuitívnym ovládaním, ktorý umožňuje rozkrývanie ekonomicky prepojeného okolia zvoleného subjektu, vyhľadanie vzájomného prepojenia medzi dvoma subjektami a zobrazenie tzv. definitívneho majetkového vplyvu, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu skutočného vlastníka sledovanej firmy aj v neprehľadnej majetkovej štruktúre. Vďaka prítomnosti negatívnych a kreditných indikátorov priamo pri subjektoch v grafe väzieb je možné vzťahy medzi subjektami hodnotiť celkom komplexne. 
  • Modul Monitoring poskytuje automatické sledovanie negatívnych zmien vo vašom portfóliu. Zachytená zmena bude k dispozícii v aplikácii spolu s ďalšími užitočnými funkciami alebo bude odoslaná emailom. Je možné sledovať zmeny podľa ich povahy: negatívne, pozitívne, neutrálne, vďaka čomu nie je uživateľ zahlcovaný nadbytočnými informáciami. Okrem zachytenia budúcej zmeny je možné zobraziť už zachytené zmeny v minulosti, napríklad za posledný týždeň alebo mesiac. Vývoj zmien a udalostí vo firmách tak môžete hodnotiť oveľa podrobnejšie.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Zavolejte nám

Zavolejte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 7.30 a 16.00

Zákaznícky servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Využite Smart Data v podnikaní