Bisnode Albertina

Množstvo kontaktov pre obchod a marketing

Chcem vedieť viac
Náskok vďaka informáciám

Náskok vďaka informáciám

Prečo strácať čas dohľadávaním relevantných zdrojov, ich následným spracovaním a vyhodnocovaním? Bisnode Albertina priamo dohľadá všetky platiace firmy v SR a ČR podľa vašich požiadaviek a predstáv, s využitím viac ako 200 výberových kritérií.

Databáza Albertina slúži všetkým firmám a inštitúciám, ktoré potrebujú efektívny zdroj informácií pre získavaníe nových klientov, analýzy portfólia vlastných klientov, zisťovanie solventnosti potenciálnych partnerov alebo minimalizáciu rizika plynúceho z obchodného styku. Aplikácia môže byť užitočná na rôznych oddeleniach jednej firmy – od preverenia klientov na oddelení fakturácie, cez analýzu obchodného prostredia až k vytipovaniu nových klientov na oddelení marketingu. Vďaka tomu je užitočná pre všetky veľké a stredné firmy, ktoré obchodujú v oblasti B2B – business to business. Rovnako ju môžu využiť aj malé spoločnosti alebo živnostníci pre získavanie nových klientov alebo pre získavanie informácií o konkurencii.

 

Aké informácie obsahuje

Aké informácie obsahuje

Pomocou jediného kliknutia môžete získať komplexnú správu o konkrétnom subjekte obsahujúcu základné registračné a kontaktné údaje, taktiež skóringové hodnotenie, prehľad väzieb, informácie o platobnom chovaní, dlhoch, vlastníctve nehnuteľností alebo údaje z finančnej závierky. Všetky údaje je potom možné vyexportovať do najrôznejších dátových formátov a uchovať pre ďalšie využitie vo vašom vlastnom informačnom systéme, do ktorého je možné všetko jednoducho importovať.

Tým, ktorí nemôžu používať štandardné produkty a služby, tj. potrebujú špeciálny formát dát, iné údaje bežne v produktoch nedostupné alebo individuálne overenie existujúcich údajov poskytujeme službu Údržba zákazníckych databáz. Skontrolujeme, kto z vašich zákazníkov vymenil management, doplníme kontaktné osoby a kontakty na spoločnosti, pripravíme dáta z rôznych zdrojov tak, aby zodpovedali štruktúre vašich databáz.

Chcem sa dozvedieť viac

 

Zavolajte nám

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní od 7.30 do 16.00

Zákaznický servis

+421 32 746 26 40

Get Started Module

Chcete aby sme vás kontaktovali?