Hľadať

Big Data & Analytics

analytika01.png

V našom Analytics tíme máme lokálnych aj medzinárodných expertov pre oblasti Machine Learning, Data science, predikčných modelov a analýz Big Data.

Na analytické úlohy máme k dispozícii obrovské množstvo dát o firmách a trhu nielen v Európe, ale vďaka partnerstvu s Dun&Bradstreet aj po celom svete.

Nad týmito dátami ďalej využívame niektorú z dostupných data science technológií a vo výsledku sa snažíme analyticky nájsť len to, čo vás zaujíma pre kľúčové rozhodnutie.

 

analytika03.png
Predikcie a skóringové modely

Predikcie a skóringové modely

Pre správne rozhodnutia potrebujete presnú predpoveď toho, čo sa stane, aby ste minimalizovali riziká a maximalizovali potenciál

Máme vytvorené modely na skóring predikcie úpadku v nasledujúcich 12 mesiacoch, predikcie vzniku dlhu a neskorého platenia.

Skóring zohľadňuje finančné aj štatistické údaje o trhu, činnosti, platobnej morálky a mnoho ďalších aspektov.

Dokážeme vám vytvoriť model, ktorý bude predikovať prakticky akúkoľvek udalosť, ktorá vás zaujíma.

 

analytika05.png
Analýzy trhu, konkurencie, skupín firiem

Analýzy trhu, konkurencie, skupín firiem

Dokážeme analyzovať, ako ste na tom v rámci trhu, oproti konkurencii, agregovaný pohľad na vašich dodávateľov/odberateľov.

Do porovnania tiež dokážeme zahrnúť informácie o importe/exporte, analytiku online webových stránok, väzby medzi subjektami, alebo aj vaše interné dáta.

 

Dokážeme rozpoznať nové oblasti a spoločnosti, kde má váš biznis najväčší potenciál.

Dokážeme rozpoznať nové oblasti a spoločnosti, kde má váš biznis najväčší potenciál.

Najskôr vykonáme analýzu vášho portfólia a podobnostnou analýzou vyhodnotíme, ktoré spoločnosti majú najväčší potenciál pre obchodnú spoluprácu s vašou spoločnosťou.

Máme k dispozícii aj fulltext vyhľadávač webových stránok firiem a môžete si tak vybrať iba firmy, ktoré maju na svojom webe uvedené konkrétne kľúčové slová.

Dokážeme ušiť kontakty na mieru vášmu obchodníkovi, na produkt, alebo predajný kanál.

Budeme vám pravidelne zasielať len tie najkvalitnejšie kontakty na firmy v takom množstve, aby ste ich boli schopní aktívne osloviť a zároveň pravidelne s našim analytikom budeme databázu zkvalitňovať napríklad na týždennej báze.

 

 

analytika06.png