Ochrana súkromia - formulár žiadosti

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Vyplniť formulár
Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +420 274 000 240
E-mail: gdpr@bisnode.sk
Korešpondenčná adresa: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Bisnode je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +420 274 000 240
E-mail: dpo.sk@bisnode.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"

Formulár žiadosti pre uplatnenie práv dotknutej osoby

(v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov)

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nariadenie EU 2016/679 – GDPR) máte ako dotknutá osoba hlavne právo:

  • na informácie o spracovaní osobných údajov vrátane tzv. práva na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás môžeme spracovávať
  • požadovať opravu resp. doplnenie Vašich osobných údajov
  • požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás môžeme spracovávať (tzv. „právo byť zabudnutý“)
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o Vás môžeme spracovávať
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov (tzv. „portabilita“)
  • vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov

Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, tj. túto fyzickú osobu je možné prostredníctvom daných údajov priamo alebo nepriamo identifikovať.

Ak chcete uplatniť niektoré z práv dotknutých osôb, vyplňte prosím tento formulár. Upozorňujeme, že spoločnost Bisnode ako ich správca je povinná dostatočne overiť totožnosť žiadateľa.

Pre spracovanie Vašej žiadosti prosíme, aby ste vyplnil(a) formulár nižšie. Hviezdičkou (*) sú označené povinné údaje.