ochrana súkromia

Úložisko dokumentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +420 274 000 240
E-mail: gdpr@bisnode.cz
Korešpondenčná adresa: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Bisnode je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +420 274 000 240
E-mail: dpo.cz@bisnode.com
Korešpondenčná adresa: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"