Odvetvie

Verejný sektor

check_fat_green.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check_fat_green.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocou riešení na mieru

check_fat_green.png

Buďte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Data jako spolehlivá opora pro rozhodnutí

Data jako spolehlivá opora pro rozhodnutí

Municipality a vládne inštitúcie každodenne riešia problémy, ktoré sú dôležité či už pre spotrebiteľov, tak pre podniky a firmy. Môžu zahŕňať významné strategické investície alebo rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú jednotlivcov. Spoločné majú to, že potrebujú správnu podporu pri rozhodovaní.

Pokiaľ vedenie čelí kľúčovým otázkam vývoja, potrebuje nielen přesné dáta a analýzy, ale aj schopnosť predkladať informácie a výsledky zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom. Pre úradníkov s vysokou pracovnou záťažou sú presné a overené kľúčové. Musia ale mať aj dôvrru, že sú tieto dáta kompletné. Keď sa očakáva, že všetko bude rýchlejšie, sú fungujúce rutinné procesy nutné nielen preto, aby občania získali rovnaký prístup a služby od úradov, ale aby se aj znížil stres pracovníkov.

Správa a rozhodovanie sú čím ďalej zložitejšie, k dispozícii je ale stále viac riešení na ich uľahčenie. Prístup k dátam, analýzy a prehľady z kombinovaných dát zaisťujú spoľahlivú podporu rozhodovania, efektívne postupy a porozumenie občanom. To poskytuje podmienky pre zaistenie či už spravodlivého jednania, presných rozhodnutí a pre pomoc mestám a agentúram zostať príťažlivými zamestnávateľmi. Inteligentné dáta to umožňujú.

Získajte podporu od Bisnode pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať