Odvetvie

Telekomunikácie

check_fat_green.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check_fat_green.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocou riešení na mieru

check_fat_green.png

Buďte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Pohľad na odvetvie v neustálej premene

Pohľad na odvetvie v neustálej premene

Telekomunikácie v súčasnosti prechádzajú zásadnými zmenami. Pre splnenie očakávaní zákazníkov, hľadanie nových zdrojov príjmov a udržanie ich konkurenceschopnosti je nutné, aby telekomunikačné spoločnosti boli viac prispôsobivé ponukou, tak aj svojou komunikáciou. Predpokladom úspechu je, aby firmy mohli udržať krok s rýchlymi zmenami v správaní svojich zákazníkov a pochopiť, čo tito zákazníci hľadajú.

To vyžaduje schopnosť analyzovať veľké množstvo dát, čiastočne zo súčasnej databázy zákazníkov, ale aj z online a offline zdrojov. Kombinácia týchto zdrojov informácií je kľúčom k tomu, aby mohli zákazníci spĺňať ich podmienky. Pokiaľ sa zdroje dát stanú zložitejšími a komplexnejšími, môže sa zdáť ťažké tieto objemy dát zvládnuť. No pomocou správnych nástrojov a správnych informácií táto situácia otvára nové možnosti.

Prístupom k údajom, detailným analýzam a súvisiacim poznatkom vzniká veľký potenciál pre data-driven trhové prostredie. Analýzy a prehľady z kombinovaných dát umožňujú vytvárať cielené ponuky, zefektivniť predajné a marketingové aktivity a identifikovať nové skupiny zákazníkov. Smart Data toto všetko umožňujú.

Získajte podporu od Bisnode pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať