Odvetvie

Malé a stredné firmy

check-mark-blue.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check-mark-blue.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocí riešení na mieru

check-mark-blue.png

Buďte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Zaručte si ziskovosť v meniacom sa svete

Zaručte si ziskovosť v meniacom sa svete

Rýchlé zmeny v dnešnom svete môžu mať veľké dôsledky pre malé a stredné podniky. Zvýšená konkurencia a cenový tlak vyžadujú efektívne procesy a flexibilitu pre zachovanie ziskovosti firmy. Schopnosť posúdiť solventnosť a bonitu firmy skôr, ako sa stane vašim zákazníkom, má priamy dopad na celkové riziko a cash flow vašej spoločnosti.

Tým, že učiníte vedomé rozhodnutie, sa môžete vyhnúť zbytočným rizikám, ale aj vytvárať nové obchody pomocou schopnosti riziko optimalizovať. Znalosti o vašich súčasných zákazníkoch otvárajú veľký potenciál pre definovanie presných cieľových skupín, čím sa zefektívňujú vaše ďalšie predajné a marketingové aktivity. Pre malé spoločnosti môžu mať správne informácie a analýzy zásadný význam pre ich každodennú prevádzku.

Ako rastie komplexita, otvára sa priestor na nové príležitosti. S prístupom k údajom, přrslušným poznatkom a správnym nástrojom existuje potenciál na zvýšenie konkurencieschopnosti a zostať o krok napred. Analýzy a prehľady z kombinovaných dát umožňujú vytvárať cielené ponuky, zefektívniť predajné a marketingové aktivity a identifikovať nové skupiny zákazníkov. Smart Data toto všetko umožňujú.

Získajte podporu od Dun & Bradstreet pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať