Odvetvie

Energetika

check_fat_green.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check_fat_green.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocí riešení na mieru

check_fat_green.png

Buďte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Potenciál v meniacom sa odvetví

Potenciál v meniacom sa odvetví

V energetických odvetviach prebiehajú v súčasnosti zásadné zmeny a všetky indikátory poukazujú na pokračujúcu zmenu v nadchádzajúcich rokoch. Rastúca miera mobility medzi zákazníkmi je neoddiskutovateľným faktom. V odvetví vyznačujúcom sa silnou konkurenciou a cenovým tlakom priťahujú najviac zákazníkov inovatívne a k zákazníkom priáteľské spoločnosti.

Energetické spoločnosti dnes bojujú o všetkých zákazníkov, avšak dlhodobo budú úspešné iba tie, ktoré už teraz majú prehľad o tom, aký typ zákazníkov bude profitabilný v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov. Prostredníctvom chápania potrieb zákazníkov rastie schopnosť zamerať sa na relevantné ponuky a komunikáciu s nimi.

Keď sa odvetvie stretáva so zvýšenou konkurenciou a významnými zmenami, vzniknú nové príležitosti. S prístupom k údajom, príslušným poznatkom a správnymi nástrojmi existuje potenciál na zvýšenie konkurencieschopnosti a zostať o krok vpred. Analýzy a prehľady z kombinovaných dát umožňujú vytvárať cielené ponuky, zefektívniť predajné a marketingové aktivity a identifikovať nové skupiny zákazníkov. Smart Data toto všetko umožňujú.

Získajte podporu od Bisnode pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktovať