Odvetvie

Bankovníctvo a financie

check-mark-blue.png

Získajte cenné informácie prostredníctvom detailných článkov

check-mark-blue.png

Zvýšte prehľad o svojom odvetví pomocí riešení na mieru

check-mark-blue.png

Zostaňte o krok vpred sledovaním najnovších trendov

Príležitosti v meniacom sa svete

Príležitosti v meniacom sa svete

Banky a finančné inštitúcie v současnosti čelia veľkým výzvam. Nové podmienky v mnohých oblastiach vyžadujú nové prístupy a nástroje, aby mohli pokračovať v prevádzkovaní výnosného podnikania. Či už súkrombí spotrebitelia, tak aj podnikatelia nie sú tak verní, ako bývali, a stále častejšie menia banky. Aby bola zaručená spokojnost zákazníkov, je preto více ako kedykoľvek predtým skutočne pochopiť potreby svojich zákazníkov. Pomocou tohto môžete efektivněji komunikovat a oslovit zákazníkov presne v správny čas.

S rastúcou konkurenciou je tiež nutné zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu. Zjednodušene povedané to znamená, že banky alebo finančné inštitúcie musia byť schopné poskytovať vyššiu kvalitu - a to všetko stále rýchlejšie. So zmenami zákonov a predpisov tiež banky a finančné inštitúcie  čelia komplexnosti procesov, čo môže ovplyvniť vaše ponuky, riešenia a manipulačné časy.

Rastce výzvy však znamenajú aj nové príležitosti. S prístupom k údajom, príslušným poznatkom a správnym nástrojom prináša meniaci sa svet potenciál na zvýšenie konkurencieschopnosti. Analýzy a prehľady z kombinovaných dát umožňujú vytvárať cielené, zefektívniť predajné a marketingové aktivity a identifikovať nové skupiny zákazníkov. Smart Data toto všetko umožňujú.

Získajte podporu od Dun & Bradstreet pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať