Novinky Tlačová správa

Za šesť mesiacov pribudli na trh tisíce nových firiem

06 aug 2019

Založiť si firmu na Slovensku je pre podnikateľov stále atraktívne. Potvrdzuje to detailná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií, ktorá skúmala, ako sa za posledné štyri roky vyvíja počet novozaložených firiem na Slovensku. Podľa analýzy u nás podnikatelia založili za prvých šesť mesiacov tohto roka až 11 401 spoločností, čo je najviac za posledné štyri roky. „Ide o zaujímavé zistenie, nakoľko dáta z konca roka 2018 naznačili stagnáciu trhu,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Od januára tohto roka založili podnikatelia na Slovensku 11 298 spoločností s ručením obmedzeným a 103 akciových spoločností. Dovedna je to 11 401 nových firiem, čo je zároveň aj najvyšší počet novozaložených firiem v medziročnom porovnaní za posledné štyri roky. „Za prvých šesť mesiacov tak vzniklo na Slovensku o 324 viac spoločností ako vlani, a až o 1 066 viac, ako v roku 2016. Je zrejmé, že slovenskej ekonomike sa darí. No rozhodujúcim ukazovateľom budú čísla, ktoré nám ukáže analýza na konci roka 2019,“ zdôrazňuje Petra Štěpánová. Naráža tak na zistenia Bisnode z konca minulého roka, kedy počet novovzniknutých firiem vôbec prvýkrát od roku 2016 zaznamenal pokles. „Z analýzy bolo v tom čase zrejmé, že sa prudký nárast novozaložených firiem zastavil. Ku koncu roka bolo totiž na Slovensku zaregistrovaných 19 927 novovzniknutých firiem, teda približne o stovku menej ako rok predtým. A to aj napriek tomu, že na polrok 2018 podnikatelia založili rekordných 11 077 podnikov,“ vysvetľuje Štěpánová.

Ku koncu júna 2019 podnikalo na Slovensku dovedna 282 640 firiem, z toho 275 1230 spoločností s ručením obmedzeným a 7 510 akciových spoločností. Najviac nových firiem vzniklo v Bratislavskom kraji (2 776) a   najmenej v Trenčianskom kraji (637).

Bisnode sa zároveň vo svojej detailnej analýze pozrel na počty zaniknutých firiem. Z tej vyplýva, že podnikatelia na Slovensku počas prvých šiestich mesiacov zatvorili dohromady 2 197 firiem, z čoho bolo 97 akciových spoločností a 2 100 spoločností s ručením obmedzeným.

Počty novozaložených firiem k prvému polroku 2016 - 2019

 

2019

2018

2017

2016

Mesiac

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

1.

1983

15

1 998

1 807

23

1 830

1 801

14

1 815

1 538

19

1 557

2.

1719

12

1 731

1 746

15

1 761

1 837

19

1 856

1 701

10

1 711

3.

1986

12

1 998

2 060

22

2 082

2 185

24

2 209

1 995

19

2 014

4.

1819

19

 1 838

 1 683

 13

 1 696

1 601

14

1 615

1 721

22

1 743

5.

1906

25

 1 931

 1 794

 13

 1 807

1 648

20

1 668

1 626

24

1 650

6.

1885

20

 1 905

 1 878

 23

 1 901

1 830

23

1 853

1 644

16

1 660

Spolu

 

 

11 401

 

 

11 077

 

 

11 016

 

 

10 335

*štatistika zahŕňa len „kapitálové“ spoločnosti, tz. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00