Novinky Tlačová správa

Vplyv slovenských žien na tuzemskú ekonomiku

15 mar 2018

Podľa Bisnode BIWI Indexu majú ženy na Slovensku a v Čechách menší vplyv na ekonomiku ako v ostatných porovnávaných európskych krajinách. Medzi tieto dve krajiny sa ešte na predposledné miesto vtesnalo Švajčiarsko. Z jedenástich hodnotených krajín majú najväčší vplyv na miestnu ekonomiku ženy v Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku a Nemecku.

Bisnode Index of Women Influence (BIWI) porovnáva jednotlivé krajiny podľa vplyvu žien na ich ekonomiku. Tento vplyv je meraný podľa štyroch základných parametrov – podielu vlastnených firiem pod vedením žien na celkovom počte firiem v každej krajine, ich podiel na počte zamestnancov, obrate a čistom zisku.

„Napriek tomu, že podľa Indexu BIWI je vplyv slovenských žien na tuzemskú ekonomiku tretí najnižší zo všetkých jedenástich hodnotených krajín, je podiel vlastnených firiem pod vedením žien na celkovom počte firiem v SR piaty najväčší. Slovenské majiteľky firiem sa ale prepadli v ďalších sledovaných parametroch, teda podiele počtu zamestnancov na celkovej zamestnanosti, rovnako ako na podiele obratu a zisku. To znamená, že slovenské ženy ovládajú skôr malé firmy, ktoré naviac vykazujú nižšie tržby aj zisky. Iná analýza Bisnode ukázala, že firmy riadené ženami vykazujú nižšiu ziskovosť, ale sú stabilnejšie ako firmy ovládané mužmi. V porovnaní s mužmi sú totiž ženy menej náchylné riskovať,“ hodnotí štúdiu analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

Poradie vplyvu žien v hodnotených európskych krajinách na tuzemskú ekonomiku

Krajina

Celkové poradie

Podiel vlastnených firiem pod vedením žien

Podiel podľa počtu zamestnancov

Podiel podľa tržieb

Podiel podľa čistého zisku

Slovinsko

1.

2.

2.

1.

1.

Maďarsko

2.

1.

1.

3.

2.

Rakúsko

3.

4.

3.

2.

5.

Nemecko

4.

7.

5.

4.

3.

Poľsko

5.

3.

4.

6.

4.

Srbsko

6.

9.

9.

5.

6.

Chorvátsko

7.

8.

6.

7.

7.

Nórsko

8.

11.

7.

10.

9.

Slovensko

9.

5.

8.

9.

8.

Švajčiarsko

10.

10.

11.

8.

10.

Česká republika

11.

6.

10.

11.

11.

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?