Novinky Tlačová správa

Viac než 29 tisíc slovenských firiem spí. Takmer polovica sídli v Bratislave a jej okolí

05 dec 2018

Približne každá deviata firma registrovaná na Slovensku nie je aktívna. Toto zistenie priniesla naša analýza. Podľa najnovších zistení žiadnu aktivitu nevykazuje dovedna až 29 085 spoločností. Menej aktívne sú pritom akciové spoločnosti, pri ktorých podiel spiacich podnikov dosahuje úroveň viac než 12 percentuálnych bodov. Podiel pri spoločnostiach s ručením obmedzeným je pod 11-timi percentami.

V Bisnode sme analyzovali dáta 269 005 spoločností registrovaných na Slovensku, z toho 261 565 boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 7 440 akciové spoločnosti. Z analýzy vyplynulo, že žiadne podnikateľské aktivity nevyvíja až 28 165 eseročiek a 920 akcioviek. „Pre podnikateľov je dnes časovo i finančne menej náročné svoje firmy uspať, ako absolvovať proces likvidácie,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Jedným z nástrojov štátu, ako prečistiť obchodný register od neaktívnych podnikov mali byť zavedené daňové licencie z roku 2014. Daň štátu pri nich museli odvádzať aj firmy s nulovým či záporným ziskom, vrátane tých, ktoré nevykazovali žiadnu činnosť. „Daňové licencie vláda začiatkom tohto roka zrušila. Bude zaujímavé sledovať, ako sa to podpíše na vývoji počtu neaktívnych firiem,“ dodáva Štěpánová.  

Aj keď najväčšiu koncentráciu spiacich firiem (12 138) je vidieť v Bratislavskom kraji, čo sa týka podielu neaktívnych spoločností (12,81 %), Bratislavu a jej okolie predbehol Trnavský kraj. Podiel spiacich subjektov je tu na úrovni 12,91 %, pričom žiadnu aktivitu nevykazuje až 3 152 z celkového počtu 24 416 registrovaných podnikov. Najnižší podiel neaktívnych spoločností je v Trenčianskom kraji (6,89 %), kde spí 1 347 firiem.

Rozloženie spiacich firiem podľa krajov

Kraj

Firmy  spolu

Spiace firmy

Podiel spiacich firiem

Počet a.s.

Spiace a.s.

Podiel spiacich a.s.

Počet s.r.o.

Spiace s.r.o.

Podiel spiacich s.r.o.

Banskobystrický kraj

23 621

2 024

8,57%

498

57

11,45%

23 123

1 967

8,51%

Bratislavský kraj

94 603

12 138

12,83%

3 985

498

12,50%

90 618

11 640

12,85%

Košický kraj

28 032

2 898

10,34%

598

76

12,71%

27 434

2 822

10,29%

Nitriansky kraj

29 840

3 338

11,19%

367

53

14,44%

29 473

3 285

11,15%

Prešovský kraj

23 446

2 595

11,07%

421

69

16,39%

23 025

2 526

10,97%

Trenčiansky kraj

19 551

1 347

6,89%

442

35

7,92%

19 109

1 312

6,87%

Trnavský kraj

24 416

3 152

12,91%

472

73

15,47%

23 944

3 079

12,86%

Žilinský kraj

25 496

1 593

6,25%

657

59

8,98%

24 839

1 534

6,18%

*štatistika zahŕňa len spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?