Novinky Tlačová správa

Viac než 22 tisíc slovenských firiem môže byť ohrozených svojim najbližším okolím

14 nov 2018

Zhruba každú dvanástu slovenskú firmu môže ohroziť okolie, s ktorým je ekonomicky spätá. Vypracovali sme analýzu, ktorá skúmala rizikové okolie našich firiem. Analýza ukázala, že s rastúcimi tržbami riziko klesá. Ale aj to, že najviac ohrozených podnikov je v Bratislavskom kraji. 

„Každú firmu pri podnikaní ovplyvňuje jej okolie, s ktorým je ekonomicky spätá. Spadajú sem majoritní vlastníci, dcérske spoločnosti a štatutárne orgány, ktoré môžu vytvárať potenciálne rizikové prostredie,“ vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.Ako sú na tom slovenské firmy? Poradenská spoločnosť Bisnode skúmala  aktívne väzby u 269 645 slovenských firiem a ich okolia, s ktorým sú ekonomicky späté. Ukázalo sa, že až 22 297 podnikov ovplyvňuje aspoň jeden z negatívnych indikátorov. Sú to napríklad insolvencia, likvidácia, nespoľahlivé platenie DPH, exekúcia alebo dlžná čiastka. „Túto informáciu by si mal zvážiť každý podnikateľ pri preverovaní obchodných partnerov. V  informačných systémoch Bisnode sú firmy s rizikovým okolím označené signálom, ktorý z veľkého množstva dát vyberie len dôležité informácie. Užívatelia si tak vedia okamžite pozrieť, do akého rizika pri obchodovaní vstupujú,“ dodávaPetra Štěpánová z Bisnode.

Rizikové okolie má 755 akciových spoločností a 21 542 spoločností s ručením obmedzeným. S veľkým náskokom sú najviac ohrozené firmy s bratislavskou adresou (8 516), nasledujú podniky pôsobiace v Košickom (2 185), Nitrianskom (2 113) a Prešovskom kraji (2 105). Naopak najmenej firiem s rizikovým okolím nájdeme Žilinskom kraji ( 1 770).  Najčastejšie sú svojim okolím negatívne ovplyvnené menšie firmy s vykázaným obratom do 999 tisíc eur (9 004) a firmy s maximálne dvomi zamestnancami (2 878).  

Počet slovenských firiem s rizikovým okolím

Právna forma

Počet firiem s rizikovým okolím

Počet firiem celkovo

Akciová spoločnosť

755

7462

Spoločnosť s ručením obmedzeným

21 542

262 183

Spolu a.s. a s.r.o.

22 297

269 645

 Zdroj: Bisnode

 

Počet firiem s rizikovým okolím po krajoch

Kraj

Počet firiem s rizikovým okolím

Banskobystrický kraj

2010

Bratislavský kraj

8516

Košický kraj

2185

Nitriansky kraj

2113

Prešovský kraj

2105

Trenčiansky kraj

1539

Trnavský kraj

2013

Žilinský kraj

1770

Nezaradené

46

*štatistika zahŕňa len „kapitálové“ spoločnosti, tz. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?