Tlačová správa

Bisnode - A Dun & Bradstreet Company zverejnila Sustainability report za rok 2020

04 jún 2021

Spoločnosť Bisnode A Dun & Bradstreet company dnes zverejnila Správu o udržateľnosti za rok 2020, ktorá odráža ďalší rok pokračujúceho záväzku k udržateľnej budúcnosti v ekosystéme dát a analýz.

2020 – rok, kedy sa svet zmenil. Pandémia koronavírusu ovplyvnila každého jednotlivca a každý podnik na planéte. Bola síce prekážkou v plnení cieľov udržateľného rozvoja OSN, ale zároveň pripravila pôdu pre nové spôsoby myslenia, keď boli milióny ľudí donútené presunúť svoje aktivity do online prostredia. Dozvedeli sme sa, čo je možné, keď urobíme obrat o 180 stupňov.

V roku 2020 sa zastavili služobné cesty, naši zamestnanci pracovali z domu a komunikovali virtuálne. Vďaka novým spôsobom práce a nášmu úsiliu prejsť na obnoviteľné zdroje energie, nielen že šetríme čas a zvyšujeme efektivitu, ale taktiež radikálne znižujeme našu klimatickú stopu. V minulom roku sa naše emisie CO2 znížili o viac ako 30 %. V roku 2021 budú naše snahy aj naďalej prispievať k nízko uhlíkovej ekonomike.

„Tieto zmeny sú v súlade s našimi ambíciami v oblasti životného prostredia – chceme ísť príkladom pre klientov, dodávateľov a partnerov. Našim cieľom nie je iba splniť environmentálne ciele, ale taktiež sa snažíme neustále merať a vyhodnocovať výsledky nášho úsilia a školíme v tom našim zamestnancov. Samozrejme, riadime sa príslušnými zákonmi a predpismi o životnom prostredí,“ hovorí Karolin Wanner, Sustainability Manager – Europe.

Nedá sa dostatočne zdôrazniť úloha digitálnych služieb pre prispôsobivosť a odolnosť, ktorú väčšina firiem čeliacich koronakríze preukázala. Každopádne s rýchlou adaptáciou na digitálne služby prišli nové výzvy. Kreditné informácie Bisnode A Dun & Bradstreet Company zohrali zásadnú úlohu pri udržaní dôvery a dôveryhodnosti tým, že veriteľom poskytovali včasné a presné informácie o finančnom stave a bonite dlžníkov.

V týchto neistých časoch si produkty a služby budujú dôveru medzi všetkým účastníkmi trhu a umožňujú bezpečné podnikanie a obchod napriek pandémii.

Kým v pandémii sa darí skôr poskytovateľom digitálnych služieb, iné odvetvia, najmä cestovanie a pohostinstvá, trpia. Preto sme na trh uviedli Business Corona Index. Ten poskytuje pohľad na aktuálne trendy a vývoj podnikateľskej základne, ktorá ovplyvní budúcnosť biznisu. Business Corona Index môžu zdarma využívať osoby s rozhodujúcimi právomocami.

Správa o udržateľnosti zhŕňa naše úsilie naprieč 4 oblasťami – digitálna udržateľnosť, rovné príležitosti a inklúzie, ekologická stopa a udržateľný hodnotový reťazec.

K hlavným úspechom v oblasti udržateľnosti 2020 patria:

  • Redukcia CO2 o viac ako 30 %
  • Implementácia nového systému riadenia vzťahov s dodávateľmi na všetkých trhoch
  • Rast skóre eNPS z 20 v roku 2019 na 23 v roku 2020
  • Pokračujúce zameranie na rovnaké príležitosti – 45 % všetkých zamestnancov tvoria ženy a 31 % vedúcich pozícií zastávajú ženy
  • Druhý rok po sebe získané ocenenie ako „najlepšie riadená spoločnosť vo Švédsku“
  • Podpora neziskových organizácií pri ich úsilí znižovať chudobu a poskytovať prístup k pitnej vode v rozvojových krajinách

Správa je pripravená v súlade s pokynmi pre poskytovanie správ o udržateľnosti Global Reporting Initiative (GRI). Bisnode je od roku 2015 signatárom UN Global Compact, najväčšej iniciatívy na podporu udržateľnosti vo svete. „Teraz je čas na transformáciu. Vytvorme skutočne udržateľnú budúcnosť pre podniky, ľudí a planétu,“ doplnila Karolin Wanner, Sustainability Manager – Europe.

 

Disclaimer

Bisnode je teraz súčasťou Dun & Bradstreet. Názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH zostávajú až do odvolania nezmenené.

Viac informácí poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Karolin Wanner, Sustainability Manager Europe
E-mail: WannerK@dnb.com

Lidija Ilic, International head of Communication & PR
Mobile: +46 70 985 30 71
E-mail: IlicL@dnb.com