Novinky Tlačová správa

So štátom robí biznis 21-tisíc firiem

25 nov 2020

Databáza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá pravidelne analyzuje ekonomické dáta, uvádza, že so štátnymi inštitúciami či inými subjektami verejného sektora, aktuálne obchoduje 20 944 firiem. Od konca minulého roka, kedy ich počet Bisnode analyzoval prvýkrát, sa ich počet zvýšil o viac ako dvetisíc. Najviac partnerov verejného sektora pritom pochádza z farmaceutickej oblasti (923), výstavby budov (876) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (680).

Štát aktuálne spolupracuje s 19 587 právnickými osobami a 1 357 fyzickými osobami. Z toho je najviac spoločností s ručením obmedzeným (16 722), akciových spoločností (1 595) a podnikateľov – fyzických osôb – nezapísaných v obchodnom registri (863). „Najväčšie zastúpenie majú partneri z Bratislavského kraja (5 632), Košického kraja (2 865) a Žilinského kraja (2 490), najmenej z Trnavského kraja (1 553). Z databázy ďalej vyplýva, že štát obchoduje najčastejšie s firmami, ktoré dosahujú obrat do jedného milióna eur (12 769),“ približuje dáta Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol platnosť začiatkom februára 2017. Jeho podstatou je zamedzenie obchodovaniu štátnych firiem so schránkovými spoločnosťami s neznámymi vlastníkmi. Štát tak môže uzatvárať zmluvy iba so spoločnosťami, ktoré sú v registri zapísané ako partneri verejného sektora – firmy tak pri zápise musia priznať celú vlastnícku štruktúru, a to vrátane konečného užívateľa výhod – teda konečného majiteľa spoločnosti. Obchodným partnerom štátu môže byť fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. „Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba, ktorej povinnosťou je riadna identifikácia konečného užívateľa výhod minimálne jedenkrát ročne, a to ku koncu kalendárneho roka,“ vysvetľuje Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

 

Počet partnerov verejného sektora – rozdelenie po krajoch

Kraj

Počet parterov verejného sektora

Banskobystrický kraj

2379

Bratislavský kraj

5632

Košický kraj

2865

Nitriansky kraj

1956

Prešovský kraj

2460

Trenčiansky kraj

1609

Trnavský kraj

1553

Žilinský kraj

2490

 Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00