Novinky Tlačová správa

Slováci vlani masívne rušili živnosti. Tento rok bude ešte horší, predpovedá Bisnode

08 apr 2020

V roku 2019 rozbehlo na Slovensku podnikanie ako fyzická osoba dovedna 60 010 podnikateľov. Podľa najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií, bol tento počet len o 30 podnikateľov vyšší, ako v roku 2018. Čo sa týka zrušených živnostenských oprávnení, tie výrazne stúpali. „Nárast počtu zrušených živností pozorujeme dlhodobo. Za rok 2019 sme ich zaznamenali až 52 628, čo je takmer o 10 tisíc viac, ako tomu bolo na konci roku 2018. Zároveň, už teraz je jasné, že súčasná ekonomická kríza, spôsobená pandémiou koronavírusu, v tomto roku počet zrušených živností významne ovplyvní,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Databázy Bisnode ukazujú, že koncom roka 2019 bolo aktívnych až 462 565 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Oproti predošlým rokom predstavuje toto číslo pokles. „V roku 2018 aktivitu vykazovalo dovedna 475 328 fyzických osôb a v roku 2017 to bolo 479 660 tisíc. Tu je vidieť, že počty aktívnych podnikateľov medziročne klesali. V tomto roku, aj z dôvodu súčasnej krízy, očakávame markantné poklesy. V našich databázach by sa mali odzrkadliť už v letných mesiacoch,“ hodnotí Petra Štěpánová.  

Čo sa týka oblastí pôsobenia jednotlivých fyzických osôb, najviac podnikateľov ukončilo činnosť vo finančných službách. Podnikanie v minulom roku zrušilo dovedna 5 230 podnikateľov, ktorí vykonávali činnosti zástupcov poisťovne a maklérov. Druhé miesto v počte zrušených živnostenských oprávnení si držia podnikatelia zaoberajúci sa prípravou stavenísk. „V kategórii príprava stavenísk ukončilo podnikanie 4 725 subjektov. No v počte vzniknutých oprávnení si táto kategória drží v tabuľkách prvenstvo. V roku 2019 sa tu zaregistrovalo 7 145 fyzických osôb, čo je najviac zo všetkých oblastí. Príprava stavenísk je zároveň oblasťou s najvyšším počtom fyzických osôb, ktorých bolo ku koncu roka dovedna 29 243,“ uvádza analytička Bisnode.

Podľa očakávaní Bisnode dôjde v tomto roku k značnému prerušeniu živností najmä v segmente stravovania, v oblastiach činností starostlivosti o ľudské telo a pre osobnú a fyzickú pohodu, kam spadajú napríklad činnosti kúpeľov, solárnych a masážnych štúdií, ale aj  telovýchovno-športových zariadení. „V týchto prípadoch ide o aktivity, ktoré majú úplne, alebo z veľkej časti, v súlade s vládnym nariadením zakázané podnikať. Dôkladnú analýzu prinesieme v druhej polovici tohto roka,“ uzatvára Petra Štěpánová.

 

Vývoj počtu FO na Slovensku v rokoch 2015 - 2019

Rok

Počet vzniknutých FO  

Počet zrušených FO  

Počet aktívnych podnikateľov

2015

47 265

37 207

482 638

2016

46 004

38 045

476 467

2017

59 622

36 273

479 660

2018

59 980

42 760

475 328

2019

60 010

52 628

462 565

Zdroj: Bisnode

 

TOP 10 oblastí činností s najvyšším počtom FO ku koncu roka 2019

NACE

Celkový počet

Vznikli v roku 2019

Zanikli v roku 2019

Príprava staveniska

29 243

7 145

4 725

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

22 041

2 321

2 385

Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu a špecializovaný veľkoobchod v zastúpení

19 705

1  853

1 919

Ostatné kompletačné a dokončovacie práce

19 084

4644

3 614

Činnosti zástupcov poisťovne a maklérov

17 587

3 620

5 230

Ostatný maloobchod mimo predajne, stánkov a trhov

14 524

1 818

1 561

Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.

12 830

3 203

2 462

Kadernícke, kozmetické a podobné činnosti

12 041

961

603

Účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo

11 283

851

754

Ostatné špecializované stavebné činnosti i. n.

10 057

866

946

Zdroj: Bisnode

 

TOP 10 oblastí činností s najvyšším počtom zrušených oprávnení FO ku koncu roka 2019

NACE

Celkový počet

Vznikli v roku 2019

Zanikli v roku 2019

Činnosti zástupcov poisťovne a maklérov

17 587

3 620

5 230

Príprava staveniska

29 243

7 145

4 725

Ostatné kompletačné a dokončovacie práce

19 084

4 644

3 614

Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.

12 830

3 203

2 462

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

22 041

2 321

2 385

Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu a špecializovaný veľkoobchod v zastúpení

19 705

1 853

1 919

Technické skúšky a analýzy

6 545

2 558

1 903

Ostatný maloobchod mimo predajne, stánkov a trhov

14 524

1 818

1 561

Ostatná pozemná osobná doprava i. n.

3 709

669

1 297

Ostatné špecializované stavebné činnosti i. n.

10 057

866

946

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00