Novinky Tlačová správa

Prudký rast počtu nových firiem sa zastavil

22 jan 2019

V roku 2018 si podnikatelia na Slovensku založili 19 927 firiem, z čoho 189 akciových spoločností a 19 738 spoločností s ručením obmedzeným. Ide o prvý pokles od roku 2016, kedy sa počet nových podnikov začal rapídne zvyšovať. Z databázy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní analýz ekonomických informácií vyplýva, že vlani u nás vzniklo sedem percent zo všetkých existujúcich firiem na Slovensku (273 805).  

Najviac firiem si podnikatelia na Slovensku v minulom roku registrovali v Bratislavskom, najmenej v Trenčianskom kraji (1 384). „Tak, ako v roku 2017, aj v minulom roku, nepresiahol ani v jednom kraji počet novozaložených firiem hodnotu 2 000, okrem Bratislavského kraja. Tam podnikatelia otvorili 5 850 spoločností, čo medziročne predstavuje pokles o 299 firiem. Top trojicu krajov, kde vzniklo najviac podnikov, dotvárajú Nitriansky (1 947) a Banskobystrický kraj (1 852),” hodnotí stav analytička Bisnode Petra Štěpánová. Najviac spoločností s ručením obmedzeným bolo registrovaných v oblasti stavebníctva, veľkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidiel a pozemnej dopravy a najviac akcioviek vzniklo v oblasti finančného sprostredkovania, IT, poistenia a právnej a účtovnej činnosti.

 

Z detailnej analýzy spoločnosti Bisnode ďalej vyplýva, že podnikatelia na Slovensku zatvorili dohromady 5 074 firiem, z čoho 200 akciových spoločností a 4 874 spoločností s ručením obmedzeným.  Aj keď pokles v počte zrušených podnikov vidieť už od roku 2016, tentokrát ide o prvý výrazný pokles. “Za posledných 5 rokov prudko klesol počet zatvorených spoločností. Kým v roku 2013 podnikatelia zrušili 4 740 spoločností, o rok neskôr 6 976, no v ďalších rokoch sa počet zrušených firiem pohyboval na vysokej hranici okolo počtu 8-tisíc. Až v minulom roku sa trend zmenil a počet rapídne klesol. Tento fakt odráža ešte stále veľmi dobrá kondícia ekonomiky,” dopĺňa Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

 

Koľko firiem (a. s. + s. r. o.) vzniklo a zaniklo na Slovensku v posledných rokoch

Rok

Počet vzniknutých spoločností

Počet zaniknutých spoločností

2018

19 927

5 074

 

2017

20 025

8 065

 

2016

18 296

8 595

 

2015

12 677

8 675

 

2014

13 060

6 976

 

2013

27 007

4 740

 

2012

20 254

4 695

 

2011

19 348

4 102

 

2010

17 846

3 255

 

2009

16 144

3 812

 

           

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?