Novinky Tlačová správa

Prežitie rieši takmer dvetisíc podnikateľov v cestovnom ruchu

13 máj 2020

Kríza spôsobená pandémiou koronavírusu najviac zasiahla oblasť cestovného ruchu. Podnikatelia z tohto segmentu doplácajú nielen na zatvorené hranice, no ich biznis ohrozuje aj nejasná budúcnosť a neistoty ohľadom ďalšieho vývoja pandémie vo svete. Podľa poslednej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode v apríli podnikalo na Slovensku v oblasti cestovných agentúr, cestovných kancelárií a súvisiacich činnostiach 1 085 firiem a 771 samostatne zárobkovo činných osôb. „Bez väčších finančných rezerv budú mnohé z týchto podnikov nútené svoj biznis ukončiť,“ tvrdí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.   

Firmy podnikajúce v cestovnom ruchu aktuálne čelia doslova existenčným problémom. „Ich budúcnosť je veľmi nejasná a závisí od vývoja pandémie, ale aj toho, ako rýchlo budú po skončení pandémie vytvorené alebo obnovené vhodné podmienky pre cestovanie. Už dnes však môžeme predpokladať, že mnohé z týchto firiem bez finančných rezerv, alebo finančného zázemia súčasnú krízu neprežijú,“ vysvetľuje Petra Štěpánová z Bisnode.

V cestovnom ruchu podľa databáz Bisnode podnikalo v apríli 1 085 firiem a 771 fyzických osôb, čo predstavuje dovedna 1 856 subjektov. „Rovnaký počet subjektov v cestovnom ruchu sme zaznamenali v našich databázach aj v roku 2015. Medzi rokmi 2015 a 2016 došlo k poklesu necelých šesť percent a straty z roku 2016 dohnal až každoročný mierny nárast V súčasnosti v tomto segmente tak podniká 1 085 firiem a 771 samostatne zárobkovo činných osôb,“ vysvetľuje Petra Štěpánová.

Z 1 085 firiem, ktoré aktuálne podnikajú v cestovnom ruchu majú najväčšie zastúpenie cestovné kancelárie (533 subjektov) a cestovné agentúry (462 firiem). Ostatné rezervačné a súvisiace činnosti vykonávalo v apríli 90 subjektov. V prípade fyzických osôb podnikajúcich v cestovnom ruchu sú najviac zastúpené samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce činnosti cestovných agentúr (349 osôb), nasledujú ostatné rezervačné a súvisiace činnosti (275 fyzických osôb)  a činnosti cestovných kancelárií realizuje (150 podnikateľov).  

Od začiatku tohto roka ukončilo podnikanie v cestovnom ruchu dovedna 20 subjektov, z tohto v siedmich prípadoch išlo o firmu a v trinástich o samostatne zárobkovo činné osoby.  

Vývoj počtu cestovných agentúr, cestovných kancelárií a súvisiacich činností (NACE 79) v rokoch 2015 až 2020

A: Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti

Rok

Počet celkom

Založené

Ukončené

2015

1 104

39

46

2016

1 047

66

57

2017

1 097

65

46

2018

1 034

60

19

2019

1 069

87

18

k 22.4.2020

1 085

17

7

Zdroj: Bisnode

B: SZČO – Samostatne zárobkovo činné osoby

Rok

Počet celkom

Založené

Ukončené

2015

752

50

55

2016

702

30

56

2017

723

68

44

2018

722

71

51

2019

760

95

67

k 22.4.2020

771

20

13

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00