Novinky Tlačová správa

Prešov láme rekordy. Podnikanie tam rozbehlo najviac fyzických osôb

25 sep 2019

Od začiatku roka rozbehlo na Slovensku vlastný biznis 33 092 podnikateľov – fyzických osôb. Najviac z nich, až 6 083 podnikateľov, si zaregistrovalo podnikanie v Prešovskom kraji, ktorý je považovaný za jeden z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. „Prešovský kraj však zlomil ešte jeden rekord v našich štatistikách. Napriek najväčšiemu počtu registrovaných fyzických osôb je krajom s najnižším zastúpením žien - podnikateliek. Tie tvoria len 18 percent zo všetkých registrovaných fyzických osôb v Prešovskom kraji," hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Podľa detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode od začiatku roka pribudlo 33 092 nových podnikateľov – fyzických osôb, pričom túto formu podnikania si zvolilo až 24 228 mužov a len 8 840 žien. Podiel žien tak predstavuje 27 percent, čo je niečo málo vyše štvrtiny zo všetkých registrovaných fyzických osôb od začiatku roka 2019. „Najviac slovenských podnikateliek vidíme v Bratislavskom kraji, kde si podnikanie ako fyzická osoba rozbehlo 1 331 žien. Zaujímavé je zistenie, že v Prešovskom kraji, v ktorom sme zaregistrovali celkovo najvyšší počet vzniknutých firiem – fyzických osôb (6 083), sú ženy zastúpené najnižším podielom. Ten je na úrovni 18 percent, pričom podnikanie ako fyzická osoba v tomto kraji rozbehlo 1 112 žien,“ hodnotí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.   

Najviac fyzických osôb sa registrovalo v januári tohto roka (6 306 podnikateľov), naopak najslabším mesiacom bol jún 2019, kedy sa pre podnikanie ako fyzická osoba rozhodlo 4 972 podnikateľov. Slováci sa zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach prípravy stavenísk (4 225 nových podnikateľov), ostatných kompletačných a dokončovacích prác (3 171) a výroby ostatných kovových výrobkov (2 407).

Aktuálne na Slovensku podniká dovedna 458 130 fyzických osôb, no z toho je len 303 993 podnikateľov  ekonomicky aktívnych.

Počet nových fyzických osôb 1H2019 - rozdelenie podľa právnej formy

Právna forma

Počet

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri

30251

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapís. v OR - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

116

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapís. v OR - podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

14

Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri

1

Podnikateľ - fyzická osoba - zapís. v OR - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

7

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

196

Samostatne podnikajúca fyzická osoba

1

Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

2456

Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri

1

Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR

6

Nezaradení

43

Celkom

33 092

Zdroj: Bisnode

 

Počet nových fyzických osôb 1H2019 - rozdelenie podľa krajov a pohlavia

Kraj

Počet

Muži

Ženy

Nezaradení

Podiel žien

Banskobystrický kraj

3731

2649

1080

2

29%

Bratislavský kraj

3679

2339

1331

9

36%

Košický kraj

3757

2787

967

3

26%

Nitriansky kraj

4634

3308

1322

4

29%

Prešovský kraj

6083

4971

1112

0

18%

Trenčiansky kraj

3192

2291

900

1

28%

Trnavský kraj

3120

2166

952

2

31%

Žilinský kraj

4853

3689

1161

3

24%

Nezaradení

43

28

15

0

35%

CELKOM

33092

24228

8840

24

27%

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00