Novinky Tlačová správa

Porovnávali sme takmer 300 odvetví. Len v 9 z nich dominujú ženy

04 apr 2018

V štatutárnych orgánoch slovenských firiem prevládajú ženy len v deviatich z 289 analyzovaných odvetví. Výrazná prevaha ženského zastúpenia je len v orgánoch spoločností, ktoré podnikajú v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, starostlivosti o deti alebo seniorov, zdravotníctve a účtovníctve. Naopak, najsilnejšie zastúpenie mužov je v segmente opráv počítačov. Vyšší podiel žien sa vyskytuje vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, v obchodných firmách sú dámy v prevahe v spoločnostiach, ktoré obchodujú s farmaceutickými,  zdravotníckymi a kozmetickými prípravkami či textilom a odevmi, zatiaľ čo muži dominujú vo firmách s technicky zameraným tovarom.

 

Genderový pohľad na štatutárne orgány firiem podľa predmetu činnosti dnes zverejnila poradenská spoločnosť Bisnode.

 

Do analýzy boli zahrnuté tie odvetvia, v ktorých aktuálne pôsobí aspoň 100 osôb v štatutárnych orgánoch a dozorných radách príslušných firiem, a teda nebrali sa do úvahy tie odbory, kde pôsobí len malé množstvo firiem, aby neskresľovali štatistiku. Z celkového počtu 289 odvetví, ktoré túto podmienku spĺňajú, len v deviatich sú v orgánoch v  presile,“ hovorí analytik Bisnode Milan Petrák.

 

K odborom, kde v štatutárnych orgánoch prevládajú ženy, patria kadernícke a kozmetické služby (68,07 percent žien), denná starostlivosť o deti (64,45 percent), všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť (59,06 percent), zubná starostlivosť (55,05 percent), účtovné a audítorské činnosti (54,15 percent) a špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť (53,17 percent). Naopak najnižšie zastúpenie žien, ktoré nepresahuje desať percent, je v štatutárnych orgánoch firiem, ktoré podnikajú v oblasti opráv počítačov.

Podľa očakávaní je zjavná prevaha mužov napríklad v odboroch truhlárske práce (len 14,47 percent žien), výstavba ciest a diaľnic (tiež 14,47 percent) a výroba piva (17,24 percent žien),“ komentuje výsledky štúdie analytik Bisnode Milan Petrák.

Podobné výsledky priniesla aj genderová analýza v obchodných firmách. Zatiaľ čo v nich majú ženy vysoký podiel v maloobchode s farmaceutickými prípravkami (52,65 percent), textilom (41,38 percent), odevmi (29,08 percent), zdravotníckymi (38,99 percent) a kozmetickými (38,98 percent) službami, muži ovládajú veľkoobchod s dielcami pre motorové vozidlá (14,01 percent žien), s poľnohospodárskymi strojmi (14,40 percent žien) a počítačmi (15,10 percent žien). Vyšší podiel žien môžeme vidieť aj vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, ako sú činnosti cestovných agentúr (46,85 percent), činnosti spojené s osobnou a fyzickou pohodou (42,50 percent) a činnosti cestovných kancelárií (41,59 percent),“ dodal Milan Petrák z Bisnode, ktorá detailné genderové porovnanie pripravila.

ODOBRY S NAJVÄČŠÍM A NAJMENŠÍM PODIELOM ŽIEN

 

Odvetvia podľa prítomnosti žien v štatutárnych orgánoch a dozorných radách

Odbory s najväčším
podielom žien v orgánoch

Podiel

Odbory s najmenším
podielom žien v orgánoch

Podiel

 
 
 

Kadernícke, kozmetické a podobné činnosti

68,07 %

Opravy počítačov a periférnych zariadení

9,91 %

 

Denná starostlivosť o deti

64,45 %

Ostatné telekomunikačné činnosti

10,47 %

 

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť

59,06 %

Elektrické inštalácie

10,71 %

 

Zubná starostlivosť

55,05 %

Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

11,17 %

 

Účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo

54,15 %

Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc, trubiek a profilov

11,68 %

 

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť

53,17 %

Demolácia

11,68 %

 

Mimoústavná sociálna starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnuté osoby

52,73 %

Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesníctva

11,72 %

 

Maloobchod s farmaceutickými prípravkami

52,65 %

Výroba iných základných organických chemických látok

11,76 %

 

Výroba bižutérie a príbuzných výrobkov

50,94 %

Výroba počítačov a periférnych zariadení

11,79 %

 

Činnosti cestovných agentúr

46,85 %

Výroba priemyselných chladiacich a klimatizačných zariadení

11,86 %

 

Výroba ostatných vrchných odevov

44,87 %

Pokrývačské práce

11,90 %

 

Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou i. n.

44,52 %

Výstavba bytových budov

12,31 %

 

Poskytovanie ostatných osobných služieb i. n.

44,11 %

Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín

12,35 %

 

Výroba ostatných odevov a odevných doplnkov

42,7 8%

Inštalácia vody, odpadu, plynu, kúrenia a klimatizácie

12,36 %

 

Činnosti pre osobnú a fyzickú pohodu

42,50 %

Ostatné špecializované stavebné činnosti i. n.

12,57 %

 

Zdroj: databáza Bisnode

 

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?