Novinky Tlačová správa

Podnikatelia založili od nového roka viac firiem ako v rovnakom období minulého roka

08 aug 2018

Aktuálne na Slovensku podniká celkovo 11 077 nových firiem, ktoré u nás vznikli od začiatku tohto roka. Je to o 61 spoločností viac, ako vzniklo v rovnakom období pred rokom. Ekonomike sa stále darí, počet novovzniknutých firiem ešte porastie.

 „Slovenskej ekonomike sa dobre darí, čo potvrdzujú aj čísla z našich medziročných porovnaní. Aj keď sme v prvých troch mesiacoch zaznamenali mierny pokles pri novovzniknutých firmách, k prvému polroku tieto čísla narástli a prekonali vlaňajšie výsledky. Môžeme tak povedať, že slovenská ekonomika je na vrchole a je predpoklad, že podnikatelia do konca tohto roka založia viac spoločností ako vlani, kedy sme zaznamenali rekord,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podľa detailnej analýzy Bisnode podnikatelia založili minulý rok dovedna 20 028  firiem, pričom k prvému polroku 2017 ich bolo 11 016. Dáta z prvého polroka tohto roka hovoria o vzniku 11 077 nových podnikov, z toho 10 968 spoločností s ručením obmedzeným a 109 akciových spoločností.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí dovedna 267 122 firiem, z toho 259 654 spoločností s ručením obmedzeným a 7 468 akciových spoločností. Najviac nových firiem vzniklo v Bratislavskom kraji (3 561) a   najmenej v Trenčianskom kraji (815).

Počty novozaložených firiem v prvých kvartáloch 2015 - 2018

 

2018

2017

2016

Mesiac

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

1.

1 807

23

1 830

1 801

14

1 815

1 538

19

1 557

2.

1 746

15

1 761

1 837

19

1 856

1 701

10

1 711

3.

2 060

22

2 082

2 185

24

2 209

1 995

19

2 014

4.

 1 683

 13

 1 696

1 601

14

1 615

1 721

22

1 743

5.

 1 794

 13

 1 807

1 648

20

1 668

1 626

24

1 650

6.

 1 878

 23

 1 901

1 830

23

1 853

1 644

16

1 660

Spolu za 1. polrok

 

 

11 077

 

 

11 016

 

 

10 335

*štatistika zahŕňa len „kapitálové“ spoločnosti, tz. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete aby sme vás kontaktovali?