Novinky Tlačová správa

Počet osobných bankrotov na Slovensku vzrástol takmer o 300 percent, ukázal prieskum Bisnode

21 sep 2017

Posledné mesiace priniesli Slovensku rekordný počet osobných bankrotov. Do konca augusta tohto roka vyhlásilo takzvaný malý konkurz presne 2 390 osôb, čo je o 284 percent viac ako za celý rok 2016, kedy osobný bankrot vyhlásilo presne 841 ľudí. Ukázala to detailná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.

Počet osobných bankrotov na Slovensku je rekordne vysoký. V roku 2014 oň požiadalo 582 osôb, rok na to dovedna 692 ľudí a v roku 2016 bolo číslo osobných bankrotov vyššie o necelé dve stovky. Rok 2017 bol však zlomový. „Zmenu priniesla novela zákona o konkurzoch a reštrukturalizáciách, ktorá na Slovensku platí od marca 2017. Tá vo veľkej miere zjednodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto zmene,“ vyjadrila sa Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. Cieľom zmien v konkurznom zákone bolo podstatne znížiť náklady spojené s rozbehom procesu oddlženia.

Najviac osobných bankrotov bolo v tomto roku vyhlásených v posledných troch mesiacoch – v júni, júli a v auguste, kedy za dlhov zbavilo stovky Slovákov. „Aj keď novela platí už od jari, proces oddlženia určitý čas trvá,“ uzatvorila Petra Štěpánová.

Fakty o osobnom bankrote:

-       Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá uľahčuje vyhlásenie osobných bankrotov platí od 1. marca 2017

-       Osobný bankrot sa môže vyhlásiť len raz za 10 rokov

-       Na vyhlásenie osobného bankrotu bolo doposiaľ nutné mať majetok vo výške aspoň 1 650 eur, podľa novely to už dnes nie je nutné

-       Odmena správcovi za oddlženie je 500 eur, podľa pôvodného zákona bola táto suma 650 eur

-       Dlžník – fyzická osoba – sa môže dlhov zbaviť konkurzom alebo splátkovým kalendárom

-       V prípade konkurzu musí byť na fyzickú osobu podaná exekúcia, fyzická osoba následne odovzdá na speňaženie svoj majetok a súd rozhodne o oddlžení

-       V prípade splátkového kalendára si fyzická osoba svoj majetok ponecháva, no súd určí výšku splátok

-       Osobným bankrotom sa nedá zbaviť všetkých dlhov, ako je povinnosť uhradiť výživné či mzdy zamestnancom

-       Možnosť osobného bankrotu bola u nás možná od roku 2005. Takzvaný malý konkurz však bol pre veľké množstvo ľudí nedostupný práve z finančného hľadiska

Ako sa vyvíjal počet osobných bankrotov na Slovensku

Mesiac

2014

2015

2016

1-8 2017

Január

37

52

56

64

Február

39

35

60

49

Marec

47

52

60

73

Apríl

37

76

102

36

Máj

68

60

87

101

Jún

55

73

79

713

Júl

57

64

61

723

August

43

65

83

631

September

45

44

59

-

Október

52

57

71

-

November

50

52

62

-

December

52

62

61

-

Spolu

582

692

841

2390

Zdroj: Bisnode

 

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com 

Chcete aby sme vás kontaktovali?