Novinky Tlačová správa

Počet nespoľahlivých platcov DPH klesá

10 okt 2018

Ku koncu septembra bolo na Slovensku 4 401 podnikateľov, ktorí štátu neodviedli daň z pridanej hodnoty.  „Podľa našich zistení ide o najnižšie číslo za posledné obdobie,“ uvádza Petra Štěpánová, analytička poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní analýz ekonomických informácií. Detailná analýza od Bisnode ukázala, že počet neplatičov klesol za posledné tri mesiace o 188 spoločností. Zároveň naznačuje, že klesajúci trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. 

Počet nespoľahlivých platcov DPH je aktuálne nižší, ako tomu bolo v júni 2017. V tom čase Bisnode vo svojich databázach evidoval 4 711 neplatičov a do konca roka 2017 tento počet klesol o ďalších 298 subjektov na  4 413. „V prvom polroku tohto roka sme zaznamenali mierny nárast neplatičov. Daň z pridanej hodnoty vtedy štátu neodviedlo 4 589 podnikateľov, čo bolo o 176 neplatičov viac, ako na konci minulého roka. No o ďalšie tri mesiace, teda ku koncu septembra 2018, počet nespoľahlivých platcov klesol na 4 401, čo je najnižšie číslo za posledné obdobie,“ hovorí Petra Štěpánová a dodáva: „Vývoj v tejto kategórii kopíruje klesajúci trend z minulého roka.“

Najhoršiu platobnú disciplínu pri odvádzaní DPH majú podnikatelia z radov spoločností s ručením obmedzeným (3 098), za nimi nasledujú živnostníci (1 053) a akciové spoločnosti (89). Aj keď je najviac neplatičov v Bratislavskom kraji (879), percentuálny podiel dlžníkov v porovnaní s počtom všetkých registrovaných subjektov k platbe DPH je práve v Bratislavskom kraji najnižší (1,77 %). Naopak, najvyšší podiel neplatičov má  Trnavský kraj, kde DPH neplatí viac než 5 % registrovaných podnikateľov. Najmenej neplatičov podniká v Trenčianskom kraji (316), čo sú necelé tri percentá podnikateľov v tomto kraji.   

 

Vývoj počtu nespoľahlivých platcov DPH

Dátum

Počet nespoľahlivých platcov DPH

Jún 2017

4711

December 2017

4413

Jún 2018

4589

September 2018

4401

Zdroj: Bisnode

 

Nespoľahliví platcovia DPH podľa regiónov

Kraj

 

Počet dlžiacich firiem

Počet subjektov registrovaných k platbe DPH

Podiel

 

Banskobystrický kraj

573

12 753

4,49%

Bratislavský kraj

879

49 748

1,77%

Košický kraj

442

14 375

3,07%

Nitriansky kraj

632

16 669

3,79%

Prešovský kraj

356

12 139

2,93%

Trenčiansky kraj

316

11 334

2,79%

Trnavský kraj

689

13 429

5,13%

Žilinský kraj

465

15 263

3,05%

Neuvedené

49

 

 

Zdroj: Bisnode

 

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?