Novinky Tlačová správa

Počet nespoľahlivých platcov DPH medziročne klesá

24 júl 2018

Pozreli sme sa na medziročný vývoj nespoľahlivých platcov dane z pridanej hodnoty. Z analýzy vyplýva, že k 30. júnu tohto roka si svoju povinnosť nesplnilo 4 589 podnikov, čo sú približne 3 % z celkového počtu 143 985 registrovaných platcov DPH. Ide o jedno z najnižších čísel za posledné tri roky.

 

 „Menej neplatičov DPH, ako ich je ku koncu  júna 2018, sme zaznamenali už len v decembri minulého roka, kedy daň z pridanej hodnoty štátu neodviedlo 4 413 firiem. Odvtedy, teda za prvých šesť mesiacov roka, ich počet narástol o 176 podnikov. Stále však ide o najnižší počet neplatičov DPH za posledné tri roky,“  hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podľa medziročných porovnaní spoločnosti Bisnode v júni 2015 neodviedlo daň štátu 4 663 platcov, v roku 2016 to bolo až 5 426 firiem, vlani počet neplatičov poklesol na 4 711, čo je o 122 firiem viac, ako v tomto roku. „Aj keď sú čísla stále vysoké, medziročne klesajúci trend je dobrým znamením pre slovenskú ekonomiku,“ dodáva Štěpánová.

 

Daň z pridanej hodnoty k 30. júnu 2018 neodviedlo dovedna 4 589 firiem z celkového počtu 143 985 registrovaných platcov DPH. Resty majú pritom najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným (3 208), za nimi nasledujú živnostníci (993) a akciové spoločnosti (101). Najviac neplatičov pochádza z Bratislavského (908) a Trnavského kraja (755). Naopak najmenej ich je v Trenčianskom (331) a Prešovskom kraji (362). „Podľa našich údajov DPH neplatia najmä malé spoločnosti, zamestnávajúce maximálne dvoch zamestnancov. Podľa najnovšej analýzy je takýchto firiem 1 629,“ uzatvára Štěpánová.

 

Vývoj počtu nespoľahlivých platcov DPH

Mesiac a rok

Počet nespoľahlivých platcov DPH

December 2014

5207

Jún 2015

4663

December 2015

5482

Jún 2016

5426

December 2016

5273

Jún 2017

4711

December 2017

4413

Jún 2018

4589

Zdroj: Bisnode

 

Počet nespoľahlivých platcov DPH podľa krajov

Kraj

Početneplatičov DPH

Registrovaníplatci DPH

% pomer

Banskobystrický kraj

574

12 601

4,56%

Bratislavský kraj

908

49 091

1,85%

Košický kraj

447

14 172

3,15%

Nitriansky kraj

665

16 463

4,04%

Prešovský kraj

362

11 985

3,02%

Trenčiansky kraj

331

11 223

2,95%

Trnavský kraj

755

13 336

5,66%

Žilinský kraj

491

15 114

3,25%

Nezistené dáta

56

 

 

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?