Novinky

Novinky v slovenskom D&B Scoringu

07 jún 2018

V uplynulých mesiacoch sme usilovne pracovali na ďalšom vylepšení hodnotenia slovenských spoločností v rámci produktov Dun & Bradstreet (D&B Credit, D&B Portfolio Manager,  D&B Supplier Portfolio ManagerD&B Kreditní zprávy a ďalšie).

Radi by sme vám preto oznámili, že 25. júna prechádzame na aktualizované hodnotenie. Upozorňujeme, že plošné nasadenie nového scoringového modelu môže viesť v produktoch Dun & Bradstreet k väčšiemu množstvu zmien hodnotených slovenských subjektov, ako je v iných dňoch obvyklé.

Rovnako sme sa rozhodli zjednotiť logiku hodnotenia českých a slovenských firiem, ktoré bude po novom jednotne vyjadrovať pravdepodobnosť úpadku subjektov v nasledujúcich 12 mesiacoch aj pri slovenských subjektoch.

Chcete aby sme vás kontaktovali?