Novinky

Nové signály v Gnose

30 okt 2017

V aplikácii Bisnode MagnusWeb sme nastavili vyhľadávanie pre nové udalosti a rozšírili časť, venovanú skóringu a prevencii rizika, o nové signály.

Nové udalosti

V rámci sledovania udalostí a zmien sme rozšírili vyhľadávanie o nové typy udalostí:

 

 

Dotácie CEDR

Informácie z Centrálnej evidencie dotácií z rozpočtu ČR

 

Kontroly ČOI

Prehľad kontrol Českej obchodnej inšpekcie

 

Tresty právnických osôb

Informácie o trestoch zverejnených Ministerstvom spravodlivostí ČR

 

Súdne rozhodnutia

Informácie o platobných rozkazoch zverejnených Ministerstvom spravodlivosti SR

 

Vyhľadávanie je prístupné užívateľom s licenciou na modul Udalosti.

 

Nové Signály

Do aplikácie sme implementovali 8 nových signálov. Užívateľom sa tak po novom zobrazuje 6 upozornení1 negatívne a 1 informatívny signál:

 

Výkon záložného práva v registri záložných práv

Subjekt má aktívny výkon záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv (SR).

Nízka bežná likvidita

Bežná likvidita (obežné aktíva / krátkodobé pasíva) je nižšia ako 1 v najmladšej dostupnej účtovnej závierke.

Firma v strate

Firma vykázala v najmladšej dostupnej účtovnej závierke záporný výsledok hospodárenia.

Záložné právo v registri záložných práv

Subjekt má aktívne záložné právo v Notárskom centrálnom registri záložných práv (SR).

Záložné právo na podiel vlastníka

Subjekt má v Obchodnom registri zapísané záložné právo na obchodný podiel jedného zo svojich vlastníkov.

Historické exekúcie v CRE

Pri subjekte už bola nájdená exekúcia v Centrálnom registri exekúcií Slovenskej komory exekútorov.

Potenciálne rizikové okolie

Ekonomicky prepojené okolie subjektu obsahuje minimálne 1/5 subjektov s aspoň jedným aktívnym negatívnym indikátorom.

Povinnosť zverejňovať zmluvy

Subjekt má povinnosť zverejňovať zmluvy v Registri zmlúv.

 

Signály umožňujú rýchlejšie prezeranie reportu firmy tým, že z veľkého množstva dát odvodzujú dôležité informácie, ktoré sú rozdelené na negatívneupozornenie a informatívne. V aplikácii sú prezentované popisom danej udalosti, v detaile je potom možné zobraziť definíciu daného signálu.

 

V aplikácii sa teraz zobrazuje týchto 18 signálov:

 

Negatívny

 • Vysoká zadlženosť
 • Výkon záložného práva v registri záložných práv   NOVÉ
 • Záporný vlastný kapitál

 

Upozornenie

 • Nízka bežná likvidita  NOVÉ
 • Nesplatený obchodný podiel
 • Firma v strate   NOVÉ
 • Záložné právo v registri záložných práv   NOVÉ
 • Záložné právo na obchodný podiel
 • Záložné právo na podiel vlastníka
 • Ekonomicky neaktívny subjekt
 • Historické exekúcie v CEE
 • Historické exekúcie v CRE   NOVÉ
 • Prerušené všetky živnosti
 • Zhoda adresy s úradom
 • Rizikové subjekty na adrese
 • Potenciálne rizikové okolie NOVÉ

 

Informatívne

 • Vlastník v daňovom raji
 • Povinnosť zverejňovať zmluvy  NOVÉ

 

Signály sa zobrazujú užívateľom s licenciou na modul Bisnode skóring.

Chcete aby sme vás kontaktovali?