Novinky Tlačová správa

Nemecko má podľa Dun & Bradstreet najlepší rating na svete

10 sep 2017

Dun & Bradstreet (D & B – NYSE: DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, zvýšila rating Nemecku v kategórii najnižšieho rizika návratnosti investície o jeden stupeň z DB1d na DB1c. Nemecko tak má najlepší rating zo 132 hodnotených krajín z celého sveta. Dôvodom je zlepšujúce sa makroekonomické a mikroekonomické prostredie.

Nemecko je dlhodobo náš najvýznamnejší obchodný partner, a preto je zvýšenie jeho ratingu priaznivou správou aj pre slovenskú ekonomiku,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová. V pomyselnom rebríčku najväčších zahraničných investorov podľa objemu investovaného kapitálu do základného imania slovenských firiem, ktorý dlhodobo zostavuje spoločnosť Bisnode, patrí Nemecku tretia priečka. Nemci sú tiež štvrtým najčastejším zahraničným vlastníkom našich spoločností. Podľa poslednej analýzy vlastníckej štruktúre slovenských firiem, ktorú uskutočnila spoločnosť Bisnode, u nás Nemci vlastnia 2 359 podnikov.

INDIKÁTOR RIZIKOVOSTI KRAJÍN PODĽA DUN & BRADSTREET

 

Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie
Obchodné riziko neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií
Makroekonomické riziko miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí
Externé riziko existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

DB1 – najnižšia návratnosť investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierna návratnosť investícií

DB4 – stredná návratnosť investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?