Novinky Tlačová správa

Najmenej platcov DPH podniká v Prešovskom kraji. Najviac ich má okolie Bratislavy

16 feb 2018

Len 20 235 firiem z celkového počtu 96 481, pôsobiacich v Prešovskom kraji, sú registrovaní platcovia dane z pridanej hodnoty. Predstavuje to pätinu zo všetkých spoločností, ktoré v tejto oblasti podnikajú, pričom je to najmenej zo všetkých krajov Slovenska. Detailnú sociodemografiu platcov DPH zostavila poradenská spoločnosť Bisnode.

 Podobne sú na tom aj Banskobystrický či Žilinský kraj. V tých pôsobí len niečo vyše 23 percent podnikov, ktoré majú zo zákona štátu odvádzať DPH. Zákonnú povinnosť odvádzať DPH má každý podnikateľ, ktorý dosiahol za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur.

Naopak, najviac platcov DPH podniká v Bratislavskom kraji. Ide o 56 461 spoločností, teda tretinu, z celkového počtu 180 520, ktoré v kraji pôsobia. Z dát Bisnode ďalej vyplýva, že až polovica platcov DPH pripadá na spoločnosti s ručením obmedzeným. „Ide o viac ako 130-tisíc eseročiek z celého Slovenska. Dôvodom je, že túto právnu formu využíva najviac podnikateľov. Nasledujú živnostníci s počtom 52 915 platcov dane z pridanej hodnoty, čo je však len necelých 15 percent z celkového počtu živnostníkov (371 919), a akciové spoločnosti, kde DPH povinne odvádza 4 502 firiem zo všetkých 7 511 akcioviek na Slovensku, teda 60 percent z nich,“ vypočítava analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

DETAILNÉ DÁTA NÁJDETE NIŽŠIE.

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

AKÁ JE SOCIODEMOGRAFIA PLATCOV DPH PODĽA KRAJOV

Kraj

Počet platcov DPH

Počet všetkých firiem

Banskobystrický kraj

18 844

81 034

Bratislavský kraj

56 461

180 520

Košický kraj

21 048

83 570

Nitriansky kraj

24 620

93 299

Prešovský kraj

20 235

96 481

Trenčiansky kraj

17 736

71 867

Trnavský kraj

20 430

76 818

Žilinský kraj

23 494

101 013

Zdroj: Bisnode

 

TOP 5 PLATCOV DPH PODĽA PRÁVNYCH FORIEM

Právna forma

Počet platcov DPH

Počet všetkých firiem

Spoločnosť s ručením obmedzeným

130 824

252 259

Živnostník

52 915

371 919

Akciová spoločnosť

4 502

7 511

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR, podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 

2 359

5 231

Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského listu  

1 955

28 964

Zdroj: Bisnode

 

PLATCOVIA DPH PODĽA POČTU ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov

Počet platcov DPH

Počet všetkých firiem

0 – 2

89 573

252 971

3 – 4

17 940

23 471

5 – 9

16 226

19 193

10 – 19

8 875

11 113

20 – 24

1 735

2 379

25 – 49

3 707

5 538

50 – 99

2 088

3 058

100 – 149

675

796

150 – 199

322

353

200 – 249

244

267

250 – 499

438

465

500 – 999

210

220

1 000 – 1 999

93

93

2 000 – 2 999

21

21

3 000 – 3 999

15

15

4 000 – 4 999

5

5

 5 000 – 9 999

8

9

10 000 – 19 999

5

5

20 000 a viac

1

1

Zdroj: Bisnode

Chcete aby sme vás kontaktovali?