Novinky Tlačová správa

Za posledné tri roky má Slovensko najmenej neplatičov DPH

28 dec 2017

Aktuálne na Slovensku podniká celkovo 4 413 podnikateľov, ktorí štátu neodvádzajú daň z pridanej hodnoty. Ide o najnižšie číslo za posledné tri roky. Na konci roku 2014 bolo na našom trhu evidovaných 5 207 nespoľahlivých platcov DPH, teda takmer o 15 percent viac ako dnes. Dáta vychádzajú z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa zaoberá poskytovaním ekonomických informácií o firmách.

 

Počet nespoľahlivých platcov DPH sa výrazne znížil aj od začiatku tohto roku, keď štátu dlhovalo takmer 5 300 podnikateľov. „Celkovo môžeme rok 2017 vnímať veľmi pozitívne. Od roku 2014 sa stalo prvýkrát, že počet neplatičov dane z pridanej hodnoty klesol pod päťtisíc. Ich počet dokonca, s malými výnimkami, kontinuálne klesal. Aktuálne sa tak na Slovensku nachádza najmenej nespoľahlivých platcov, odkedy naša spoločnosť tieto dáta sleduje,“ zhodnotila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

Neustále platí, že najviac týchto podnikateľov má maximálne dvoch zamestnancov (1 839). Najviac neplatičov DPH pochádza z radov spoločností s ručením obmedzeným (2 987), živnostníkov (1 017) a akciových spoločností (99). Najmä v prvých dvoch prípadoch počet nespoľahlivých platcov klesol za pol roka v niekoľkých desiatkach. „Ide o najčastejšie využívané právne formy,“ dodala Petra Štěpánová.

 

Bratislavský a Nitriansky kraj evidujú najväčší počet nespoľahlivých platcov dane z pridanej hodnoty. V oboch krajoch ide o 656 spoločností, pričom pri prvom spomínanom ide len o viac ako jedno percento zo všetkých firiem, ktoré by mali štátu DPH odvádzať. Najviac neplatičov však k polovici decembra 2017  zaznamenal Trnavský kraj, až 726, necelé štyri percentá z celkového počtu podnikateľov z daného regiónu. Najmenej ich podniká v Trenčianskom kraji (338), ide o tri percentá podnikateľov v tomto kraji.

 

 

Vývoj počtu nespoľahlivých platcov DPH

Dátum

Počet nespoľahlivých platcov DPH

31. 12. 2014

5 207

30. 6. 2015

4 663

31. 12. 2015

5 482

30. 6. 2016

5 426

31. 12. 2016

5 273

30. 6. 2017

4 711

14. 12. 2017

4 413

Zdroj: Bisnode

 

 

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com 

Chcete aby sme vás kontaktovali?