Novinky Tlačová správa

Najhoršiu platobnú morálku majú firmy zo stavebníctva

17 sep 2018

Desiatky podnikateľských odvetví na Slovensku majú zhoršenú platobnú morálku. Najhoršie sú na tom s platením faktúr načas spoločnosti z oblasti stavebníctva, naopak, najlepšie sú na tom firmy z oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti. Tie platia svoje faktúry dodávateľom dokonca o niekoľko dní v predstihu. Vyplýva to z najrozsiahlejšej databázy platobných informácií na Slovensku poradenskej spoločnosti Bisnode.

 

Jednotka v poskytovaní ekonomických informácií, spoločnosť Bisnode, v tomto prípade skúmala platobnú morálku iba tých sektorov, pri ktorých mala informácie o platobnej morálke minimálne od sto spoločností. „Drvivá väčšina firiem z analyzovaných odvetví mala negatívnu platobnú morálku, z čoho vyplýva, že svoje faktúry platia s oneskorením. Absolútne najhoršia situácia je v stavebníctve – konkrétne v oblasti výstavby bytových a nebytových budov. Tam majitelia uhrádzajú faktúry s oneskorením až 12 dní,“ približuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

Paradoxné pritom je, že aj ďalšie sektory, ktoré v analýze vychádzajú najhoršie, sú nadviazané na výstavbu budov. Ide napríklad o oblasť dokončovacích prác, veľkoobchodu so stavebných materiálom či výroby kovových konštrukcií. Faktúry sa v týchto sektoroch platia priemerne o 5 až 9 dní neskôr. „Práve neskoré platenie faktúr ukazuje na nevyrovnanú pozíciu dodávateľov a odberateľov. Odberatelia si neskorým platením svojich záväzkov zlepšujú cash flow na úkor dodávateľov. Preto je dôležité, aby si firmy preverovali spoľahlivosť a platobnú morálku svojich obchodných partnerov,“ upozorňuje Petra Štěpánová.

TOP 10 ODVETVÍ S NAJHORŠOU PLATOBNOU MORÁLKOU NA SLOVENSKU

ODVETVIE

POČET DNÍ PO SPLATNOSTI

Výstavba nebytových budov

12,50

Výstavba bytových budov

11,25

Ostatné dokončovacie práce

9,27

Príprava stavenísk

8,88

Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym vybavením

8,02

Ostatné stavebné inštalácie

7,20

Výstavba bytových a nebytových budov i. n.

7,08

Výroba stavebnotruhlárska a tesárska

6,66

Výroba kovových konštrukcií a iných dielov

6,41

Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom

a potrebami pre domácich majstrov

6,35

 

 

TOP 10 ODVETVÍ S NAJLEPŠOU PLATOBNOU MORÁLKOU NA SLOVENSKU

ODVETVIE

POČET DNÍ PRED SPLATNOS-ŤOU

Základné vzdelávanie

5,32

Predškolské vzdelávanie

4,60

Ústavná sociálna starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých 

4,14

Stredné odborné vzdelávanie na učilištiach

4,13

Činnosti náboženských organizácií

4,05

Všeobecné činnosti verejnej správy

3,59

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť

2,41

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť

2,10

Ostatné vzdelanie i. n.

1,72

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

0,79

 

Chcete aby sme vás kontaktovali?