Novinky Tlačová správa

Na Slovensku sú v problémoch najčastejšie firmy, ktoré podnikajú len tri roky

20 mar 2019

Exekúcia, úpadok alebo platobná neschopnosť postihuje najviac firmy, ktoré majú za sebou tri roky podnikania. Vyplýva to z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií. Tá sa pozrela na vek slovenských firiem, ktoré si prešli nejakou negatívnou udalosťou. Z analýzy vyplýva, že kritickým pre firmy je vek medzi tretím a piatym rokom podnikania, no ohrození sú aj šestnásťroční biznis veteráni. Tí podľa analýzy dosahujú najvyšší podiel firiem s negatívnou udalosťou.  

Exekúcia, úpadok alebo platobná neschopnosť postihla dovedna 142 trojročných firiem. Z celkového počtu podnikov v tejto vekovej kategórií (13 514) ide o podiel 1,05 percentuálneho bodu. Avšak, aj keď je pri týchto mladých firmách počet negatívnych udalostí najvyšší, s  vyšším podielom rizikovosti zápolia firmy, ktoré majú za sebou pätnásť až dvadsaťročnú históriu podnikania.     

„Aj keď počet starších spoločností, ktoré zažili negatívnu udalosť je nižší, ako pri mladých firmách, podiel negatívnych udalostí je vyšší. Napríklad pri pätnásťročných spoločnostiach zažilo negatívnu udalosť 64 podnikov z celkového počtu 5 111 spoločností, čo predstavuje podiel 1,25 percentuálneho bodu. Pri šestnásťročných podnikoch je tento podiel ešte vyšší - stúpol až na 1,56 percenta,“ hodnotí výsledky analytička Bisnode, Petra Štěpánová. Šestnásťročné firmy dosiahli podľa analýzy s prehľadom najvyšší podiel negatívnych udalostí. Z celkového počtu 4 174 starších spoločností riešilo krach, úpadok alebo platobnú neschopnosť 65 z týchto firiem. „Ide o zaujímavé zistenie. Vo všeobecnosti sa od majiteľov starších firiem očakáva, že sú pri podnikaní opatrnejší,“ dodáva Štěpánová.

Bisnode skúmal dáta dovedna 276 519 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, pričom nejakú negatívnu udalosť, teda exekúciu, úpadok alebo platobnú neschopnosť v posledných desiatich rokoch zaznamenal pri 1 792 firmách.   

 

Rozdelenie firiem na Slovensku podľa veku, počtu a podielu negatívnych udalostí

Vek firmy

Počet firiem s negatívnou udalosťou

Celkový počet firiem

Podiel firiem s negatívnou udalosťou

0 – 1

25

19 657

0,13%

1 – 2

85

19 785

0,43%

2 – 3

118

18 157

0,65%

3 – 4

142

13 514

1,05%

4 – 5

131

9 455

1,39%

5 – 6

127

25 451

0,50%

6 – 7

114

17 571

0,65%

7 – 8

127

16 384

0,78%

8 – 9

97

14 973

0,65%

9 – 10

81

13 571

0,60%

10 – 11

71

14 148

0,50%

11 – 12

72

13 304

0,54%

12 – 13

78

11 148

0,70%

13 – 14

55

9 459

0,58%

14 – 15

72

8 789

0,82%

15 – 16

64

5 111

1,25%

16 – 17

65

4 174

1,56%

17 – 18

66

4 632

1,42%

18 – 19

59

4 231

1,39%

19 – 20

46

3 318

1,39%

20 – 21

35

2 966

1,18%

21 – 22

19

5 104

0,37%

22 – 23

20

4 178

0,48%

23 – 24

11

3 709

0,30%

24 – 25

7

3 663

0,19%

25 – 26

2

3 412

0,06%

26 – 27

3

3 501

0,09%

>27

-

3154

-

Zdroj: Bisnode

 

 

    

Zdroj: Bisnode

 

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?