Novinky Tlačová správa

Na Slovensku podniká až 27-tisíc neziskových organizácií, zväzov či občianskych združení

16 sep 2020

Najčastejším odvetvím podnikania na Slovensku sú činnosti záujmových združení, pod ktoré spadá činnosť  neziskových organizácií, občianskych združení či rôznych zväzov, klubov, hnutí a spolkov. Takouto formou podnikania sa aktuálne na Slovensku zaoberá až 27 246 subjektov. Tento rok k nim dokonca pribudlo viac ako 400 nových združení. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky na trhu v poskytovaní analýzy ekonomických dát. Tá skúmala, v akých oblastiach na Slovensku najčastejšie podnikajú fyzické a právnické osoby (podľa kódu NACE – pozn.). Pri fyzických osobách je najfrekventovanejšou formou podnikania oblasť Zemných prác, ide teda o živnosti súvisiace so stavebnou činnosťou.

Spoločnosť Bisnode skúmala viac ako 400-tisíc právnických osôb a takmer pol milióna fyzických osôb. Podľa jej dát patrí oblasť podnikania neziskoviek, združení, zväzov a spolkov do prvej trojice „najobľúbenejších“ už dlhšie. „Dokazuje to nielen ich počet, ktorý výrazne prevyšuje druhú najčastejšiu oblasť podnikania na Slovensku, no dokazujú to aj samotné prírastky. Ročne totiž pribúdajú stovky nových subjektov a táto oblasť patrí do top 10 s najrýchlejšie rastúcim počtom nových subjektov. Dôvod je ten, že táto oblasť v sebe veľmi širokú škálu podnikateľských činností,“ približuje Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Do top trojice najčastejších odvetví pri právnických osôb sa zaraďujú Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (19 355 subjektov) a Ostatné pomocné obchodné činnosti (18 351 subjektov).

Fyzické osoby najčastejšie podnikajú v sektore Zemných prác. Živnosť tu má založenú 29 941 osôb, pričom táto oblasť patrí aj medzi najrýchlejšie pribúdajúce. Len od konca minulého roka pribudlo dva a pol tisíca fyzických osôb, ktoré začali pracovať v oblasti stavebníctva. Druhou najviac zastúpenou oblasťou je Maloobchod v nešpecializovaných predajniach (22 115 subjektov) a treťou je Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom (19 690 subjektov).

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00