Novinky Tlačová správa

Na Slovensku aktuálne podniká 4700 firiem, ktoré štátu neplatia DPH

10 júl 2017

V prvom polroku 2017 klesol na Slovensku počet nespoľahlivých platcov DPH o 562 spoločností, pričom ich celkový počet do konca júna predstavoval 4 711. V poslednom období ide o jedno z najnižších čísel. Najmenej neplatičov DPH od začiatku minulého roka Slovensko zaznamenalo v máji tohto roka, presne 4 493. Detailné dáta zverejnila poradenská spoločnosť Bisnode, ktorá sa zaoberá poskytovaním ekonomických informácií o firmách.

Počet nespoľahlivých platcov DPH sa za prvých šesť mesiacov tohto roka znížil o viac ako päťsto firiem, medziročne je ich počet na Slovensku dokonca nižší o 715 spoločností a od začiatku roku 2016 je ich menej o 789. „Aj napriek tomu, že oproti poslednému sledovanému mesiacu – máju 2017 – narástol počet neplatičov DPH presne o 218 spoločností, môžeme konštatovať, že pomalým tempom ubúdajú, čo je pozitívum pre slovenskú ekonomiku i vládu. Situácia v Českej republike je napríklad opačná, nespoľahlivých platcov DPH na trhu pribúda,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Medzi najväčších neplatičov DPH sa radia spoločnosti s ručením obmedzeným (3 197), nasledujú  živnostníci (1 075) a nelichotivú top trojicu uzatvárajú akciové spoločnosti (105). „Tieto dáta odrážajú najmä fakt, že na Slovensku najviac podnikateľov podniká práve prostredníctvom eseročiek,“ hovorí Petra Štěpánová z Bisnode a dodáva, že sa to týka zväčša malých spoločností. „Naše dáta ukazujú, že medzi najčastejších neplatičov patria spoločnosti, ktoré majú maximálne dvoch zamestnancov (1 775).

Až 780 podnikateľov, ktorí si riadne neplnia svoje záväzky voči štátu, pochádza z Trnavského kraja, teda takmer pätina z celkového počtu. Za ním nasledujú Nitriansky (733) a Bratislavský kraj (715). Najmenej nespoľahlivých platcov DPH má Prešovský kraj (361).

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?