Novinky Tlačová správa

Marec naznačil spomalenie ekonomiky

06 máj 2020

Za prvé tri mesiace tohto roka rozbehlo na Slovensku vlastný biznis 15 575 podnikateľov – fyzických osôb. Najslabším mesiacom bol pritom marec, kedy si podnikanie ako fyzická osoba zaregistrovalo spolu 4 142 podnikateľov. V porovnaní s rovnakým obdobím spred roka to je o 1 645 registrácií menej. „Tohoročný marec bol pre podnikateľské prostredie mesiacom plným neistôt a tieto nálady budú pravdepodobne pokračovať aj v ďalších mesiacoch a to aj napriek postupnému uvoľňovaniu krízových opatrení,“ myslí si Petra Štěpánová, analytička Bisnode. „Reálny stav, ako je na tom podnikateľská základňa, budeme vedieť posúdiť až v druhom polroku 2020,“ dodáva.

Podľa detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií, sa najviac nováčikov z radov fyzických osôb registrovalo aj tento rok v Prešovskom kraji (2 702). Tento kraj rovnako zaznamenal aj najvyšší počet zrušených živností (2 430). „Počty zaevidovaných nových fyzických osôb za prvé tri mesiace tohto roka sa zatiaľ výraznejšie nevymykajú oproti minulým rokom. No prvé spomalenie naznačujú čísla už aj za marec 2020,“ hovorí Petra Štěpánová. Zároveň dodáva: „Výraznejšie rozdiely uvidíme v nasledujúcich mesiacoch, premietnu sa  až vo výsledkoch za druhý kvartál 2020.“

Ku koncu marca bolo na Slovensku zaregistrovaných dovedna 464 075 fyzických osôb. Od začiatku tohto roka sa najviac fyzických osôb zaregistrovalo v januári tohto roka (6 312), naopak najslabším mesiacom bol už spomínaný marec. Slováci sa počas prvých troch mesiacov tohto roka zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach prípravy stavenísk (1 738), ostatných kompletačných a dokončovacích prác (1 159) a činnosti zástupcov poisťovne a maklérov (1 002). V rovnakých segmentoch najčastejšie aj rušili svoje podnikanie.  

Podľa očakávaní Bisnode dôjde v tomto roku k značnému prerušeniu podnikania u fyzických osôb špecializujúcich sa na oblasť stravovania, činností starostlivosti o ľudské telo a pre osobnú a fyzickú pohodu. „V týchto prípadoch išlo o aktivity, ktoré mali úplne alebo z veľkej časti, v súlade s vládnym nariadením zakázané v čase krízy podnikať. Dôkladnú analýzu prinesieme v druhej polovici tohto roka,“ uzatvára Petra Štěpánová.

 

Počet vzniknutých a zaniknutých oprávnení - Fyzické osoby 1Q 2020

Mesiac

Vzniklo

Zaniklo

Január

6 312

5 781

Február

5 121

4 293

Marec

4 142

3 360

CELKOM

15 575

13 434

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00