Novinky Tlačová správa

Likvidáciou u nás skončia stovky firiem ročne. Čakajú na ňu roky

27 aug 2019

Podnikanie na Slovensku ukončia likvidáciou stovky firiem ročne. Od roku 2010 do tohto júna ukončilo podnikanie týmto spôsobom dovedna 9 047 spoločností, pričom rekord drží rok 2016, kedy bolo zlikvidovaných 1 539 podnikov. Niektoré likvidácie sa ale ani po rokoch nedarí ukončiť podľa požiadaviek zákona. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Bisnode.

Od januára tohto roka ukončilo na Slovensku podnikanie likvidáciou 516 firiem. Naopak, v rovnakom období do procesu likvidácie vstúpilo ďalších 1 101 podnikov. „Aktuálne je na Slovensku v procese likvidácie dovedna 9 454 spoločností. Z toho 6 069 (64 %) firiem do likvidácie vstúpilo v rokoch 2010 – 2019,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň upozorňuje, že likvidácia firmy je v porovnaní s jej založením náročný, drahý a zdĺhavý proces. „Priemerná dĺžka likvidácie firmy medzi rokmi 2010 až 2019 presiahla 30 mesiacov. Niektoré likvidácie pritom začali ešte v 90. rokoch minulého storočia. V našich databázach evidujeme neukončenú likvidáciu spoločnosti, ktoré do tohoto procesu vstúpila ešte v roku 1998,“ uvádza Petra Štěpánová. Najviac neukončených likvidácií Bisnode eviduje v Bratislavskom kraji (4 221 firiem) a najmenej je zaregistrovaných v Prešovskom kraji (584 spoločností).

PREHĽAD UKONČENÝCH LIKVIDÁCIÍ NA SLOVENSKU V ROKOCH 2010 - 2019

Rok zániku firmy

Priemerná doba trvania likvidácie v mesiacoch

Počet firiem

2010

35,41

566

2011

31,23

578

2012

33,37

564

2013

37,32

621

2014

33,73

776

2015

20,45

1 406

2016

23,53

1 539

2017

31,57

1 379

2018

37,81

1 102

2019*

34,58

516

*Dáta k júnu 2019,  Zdroj: Bisnode

 

PREHĽAD DOPOSIAĽ NEUKONČENÝCH LIKVIDÁCIÍ NA SLOVENSKU PO KRAJOCH

Kraj

Počet firiem

Banskobystrický kraj

883

Bratislavský kraj

4221

Košický kraj

973

Nitriansky kraj

754

Prešovský kraj

584

Trenčiansky kraj

621

Trnavský kraj

599

Žilinský kraj

812

Nezaradené

7

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00